Blogindlæg Blogger til S og DF: Lyt til folket, ændr forlig og nedsæt pensionsalderen
Finn Sørensen fra Enhedslisten mener, at S og D skal tage bestik af at befolkningen ikke vil have en højere pensionsalder. Men det betyder, at de skal opsige et forlig, forklarer han et blogindlæg.

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

DER ER ET MASSIVT FLERTAL i befolkningen imod højere pensionsalder. Der er faktisk også flertal for, at den skal sættes ned. Alle kan jo se, at det vil gå ud over de mange, der kom på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, og som ikke kan holde til at arbejde så længe. Det er hamrende uretfærdigt.

Derfor er det glædeligt, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti siger nej til Lars Løkkes planer om en yderligere forhøjelse af pensionsalderen udover det, der allerede er aftalt. Det kan vi kun bakke op om.

PROBLEMET ER BARE, at begge partier i 2015 har bundet sig til et forlig med regeringspartierne og Radikale Venstre, der medfører, at de skal sætte pensionsalderen yderligere i vejret i 2020. Det må jeg desværre konstatere er realiteterne, på baggrund af hidtil ukendt papir fra Finansministeriet, som jeg har modtaget for få dage siden.

Det fremgår af forligsteksten, at: ”Regeringen, S, DF, K og RV er enige om principperne for levetidsindeksering, som fremgår af Lov om social pension, og vil stemme for de lovforslag, der udmønter disse principper. Principperne for levetidsindeksering af folkepensionsalderen er en del af Velfærdsforliget fra 2006. Indekseringen indebærer, at den stigende levetid i befolkningen afspejler sig i flere år på arbejdsmarkedet.”

KONSEKVENSEN FOR LØNMODTAGERNE er, at når pensionsalderen skal reguleres i 2020, så skal pensionsalderen hæves til mindst 69 år med virkning fra 2035, med den kendte stigning i gennemsnitslevealderen. Det kan kun laves om, hvis alle partierne er enige eller et parti opsiger forliget inden et valg. Ellers er de bundet af forliget, og skal derfor medvirke til at sætte pensionsalderen i vejret hvert 5. år. Det vil føre til, at en på 30 år først kan gå på pension når hun er 72,5, en på 18 må vente til han er 74.

Jeg synes, at pensionsalderen skal sættes ned til 65 år, og ikke op. Utallige undersøgelser har vist, at en stor del af lønmodtagerne ikke kan holde til at arbejde så længe. De rige og veluddannede mænd lever op til 10 år længere og uden smerter end den mandlige LO-arbejder. Næsten halvdelen af LO-medlemmerne mener, at de vil få vanskeligt ved at blive i jobbet, indtil de kan gå på pension. En fjerdedel af 3F's medlemmer har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år.

SAMTIDIG HAR ET FLERTAL i folketinget ødelagt efterlønsordningen for dem, der har allermest brug for den, strammet dagpenge, førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp. Hvad skal alle de mange tusinde, der ryger ud af arbejdsmarkedet længe før tid, leve af, indtil de kan gå på en stadigt fjernere folkepension – hvis de da lever så længe?

Derfor har vi under alle omstændigheder brug for ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der kom på arbejdsmarkedet i en tidlig alder. Og derfor har Enhedslisten stillet forslag om, at alle skal have ret til et godt seniorliv. Efter 40 års arbejde skal man kunne trække sig tilbage og efter 35 års arbejde, så skal man kunne gå ned i tid, med dagpenge.

JEG HÅBER FOLKETINGET, og ikke mindst Kr. Thulesen Dahl og Mette Frederiksen vil lytte. Hvis de ikke kan lide konsekvenserne af en stadigt højere pensionsalder, så skal de kræve ændringer af forliget, eller også må de opsige det hurtigst muligt. Det er ingen naturlov at pensionsalderen skal sættes i vejret. Det er et politisk valg.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News