Blogindlæg Blogger: Lad nu pensionisterne få glæde af de ekstra leveår!
Foto: HK/Privat

Simon Tøgern er formand for de 110.000 medlemmer i HK/Privat, HK’s største sektor. Uddannet litograf og er ikke bange for at skubbe til sine omgivelser. Han var en af de første til at bakke op om en ny hovedorganisation og arbejder for udvikling i fagbevægelsen. En moderne udgave af ’fagforening classic’.

DANSKERNE HAR i årevis har kunnet se frem til at ende med Europas højeste pensionsalder i en skræmmende nær fremtid, men nu er der pludselig velkomne tegn på opbrud på Christiansborg. I tirsdags kunne man nemlig pludselig høre Dansk Folkeparti lufte muligheden for at springe fra det såkaldte ”Velfærdsforlig” fra 2006.

Modet holdt dog knap nok dagen ud, og det er ærgerligt. Det var nemlig i ”Velfærdsforliget”, den daværende VK-regering aftalte med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale, at pensionsalderen skal stige løbende over de kommende år. Omdrejningspunktet i aftalen er, at folkepensionsalderen skulle ligge 14,5 år før den gennemsnitlige levealder.

Derfor skal Folketinget hvert femte år vedtage at hæve folkepensionsalderen i takt med, at den forventede gennemsnitlige levealder stiger: Stiger den forventede levealder med et år, så stiger pensionsalderen med et år.

RESULTATET ER, at danskerne i 2040 kommer til at have den højeste pensionsalder i Europa og kommer til at være på pension i kortest tid. Siden snød det borgerlige flertal i Folketinget - inklusive Dansk Folkeparti og De Radikale – vælgerne for endnu et par år, da man afkortede efterlønsperioden fra fem til tre år. Samtidig er den nye ordning, der skal holde hånden under de mest nedslidte seniorer, nemlig seniorførtidspensionen, så svært opnåelig, at vittige hoveder har dømt den ”den hemmelige pensionsordning”. Færre end 1.000 lønmodtagere er blevet omfattet af ordningen.

Fagbevægelsen har protesteret hele vejen igennem, og i et kort øjeblik virkede det som om, alvoren også var gået op for Dansk Folkeparti. Finanslovordfører Rene Christensen nåede kortvarigt at lufte muligheden i Berlingske for, at Dansk Folkeparti ikke ville stemme for den næste forventede stigning i folkepensionsalderen i 2020. Og det satte åbenbart gang i overraskende bevægelser, for senere på ugen ko også De Radikale – af alle – ud her på Avisen.dk og talte for en reform af pensionsreglerne, så de nedslidte kan trække sig tidligere tilbage.

AT VI ikke skal arbejde til vi segner er resultat af en række politiske kampe. I Danmark har vi valgt et velfærdssamfund, hvor det ikke kun er forbeholdt overklassen at kunne ”nyde sit otium”.

I HK/Privat anerkender vi selvfølgelig den præmis, at en længere og længere forventet levealder må afspejle sig i en senere og senere pensionsalder. Men hvorfor skal et års længere forventet levealder absolut betyde, at så skal vi også gå et år senere på pension?

I stedet for den eksisterende model kunne Folketinget passende vedtage, at hvis det i 2020 viser sig, at den forventede levealder er steget yderligere med for eksempel et år, så stiger pensionsalderen kun med et halvt år. Så betyder det ekstra leveår, at vi bidrager lidt mere til samfundsøkonomien, og at vi samtidigt får lidt mere tid til at nyde børne- og oldebørn.

VED SAMME lejlighed kunne Folketinget så passende tilrette seniorførtidspensionen således, at mennesker med mere end for eksempel 45 års indbetalinger til ATP får ret til ydelsen – uden arbejdsprøvning og andre former for ”smagsdommeri”.

Selvfølgelig vil Cepos, Venstre, Finansministeriet og de store arbejdsgiverorganisationer protestere. De ser hellere, at provenuet fra den afviklede efterlønsordning og senere pensionsalder bliver vekslet til skattelettelser til de store firmaer og de i forvejen bedst aflagte mennesker.

Desværre blev Dansk Folkepartis ordfører banket på plads af sin formand: Kristian Thulesen Dahl trak i land og holdt sig til at forlange, at der skal være bedre tilbagetrækningsmuligheder og bedre initiativer til at undgå nedslidning til. Men herfra kan vi kun sige: Hvorfor lade sig nøjes? Der er både brug for bedre forebyggelse af nedslidning OG bedre tilbagetrækningsmuligheder. Gå da efter begge dele, kære politikere!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.