Blogger: 30 timers arbejdsuge er helt realistisk

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

DELE AF FAGBEVÆGELSEN i København omfavner nu 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune. Det er en stærk, modig og klog udmelding, som lover godt for fremtidens københavnere.

LFS, FOA SOSU, FOA/KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening, og HK Kommunal Hovedstaden. Disse otte fagforeninger har netop meldt sig klar til at kæmpe for et forsøg med 30 timers arbejdsuge for alle Københavns Kommunes ansatte.

Det glæder os naturligvis i Alternativet, da 30 timers arbejdsuge er en af vores mærkesager til kommunalvalget i København. Vi går ind for mere fritid til arbejdende danskere.

Danmarks store problem er ikke, at vi som samfund ikke har nok materiel velstand. Det er, at vi fordeler velstanden forkert. 450.000 danskere viser dagligt tegn på stress, mens alt for mange mangler arbejde. 900.000 af os oplever, at vi har svært ved at skabe balance mellem job og familieliv.

EN KORTERE ARBEJDSUGE vil kunne afhjælpe en stor del af det voksende problem. At dele arbejdet bedre mellem os vil betyde færre nedslidte og føre til substantielle løft af vores daglige livskvalitet. Det samme skete, da vi reducerede arbejdsugen fra 44 timer i 1966 til 37 timer i 1990. 30 timers arbejdsuge vil gøre os gladere og sundere og give os mere tid til at gøre de ting, der giver livet mening.

Men der vil også være en række positive økonomiske følgevirkninger, som vil opveje noget af den reducerede arbejdstid. Kortere arbejdsuge vil betyde mindre stress, færre sygedage og mere motiverede og veludhvilede medarbejdere, der kan arbejde mere koncentreret i de timer, de er på arbejde. Det kan også trække nogle ind på arbejdsmarkedet, som ikke kan varetage en 37 timers stilling.

De førnævnte fagforeninger ser ud til at mene, at de positive følgevirkninger vil kompensere fuldstændig for den reducerede arbejdstid. Fagforeningerne antager således, at man ville kunne udrette det samme arbejde på færre timer. De foreslår derfor et forsøg med 30 timers arbejdsuge og fuld løn indført i ét snuptag.

Vi har en mere pragmatisk tilgang, selvom vi sympatiserer med fagforeningernes sag og er enige i, at en stor del af den reducerede arbejdstid vil betale sig tilbage i form af færre sygedage og større produktivitet. Vi vil lade arbejdstiden falde, når den løbende velstandsstigning i landet betyder, at der kommer overskud til enten at hæve lønningerne eller arbejde mindre til samme løn. På den måde kan man gradvis indfase 30 timers arbejdsuge over 10-15 år, uden at det offentlige serviceniveau eller de ansattes lønniveauer forringes.

KONKRET FORESLÅR VI derfor, at man til fremtidige overenskomstforhandlinger prioriterer lavere arbejdstid, når stigninger i produktiviteten skal omsættes til mere i lønposen eller mere fritid. Hvis de kortere arbejdsdage så også øger produktiviteten af sig selv, vil det automatisk give råd til endnu større reduktioner i arbejdstiden ved næste års overenskomstforhandlinger.

Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsgiver. Lykkes det os at opnå gode resultater ved at reducere arbejdstiden her, er der stor chance for at andre arbejdsgivere vil følge trop. Derfor kan 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune potentielt få kæmpe betydning for hele landet.

LAD OS HÅBE, at der efter kommunalvalget tegner sig et flertal, der tør kæmpe for en visionær og socialt ansvarlig sænkning af arbejdstiden i Københavns Kommune. Fagforeningernes udmelding viser, at 30 timers arbejdsuge er alt andet end urealistisk.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.