BLÅ BOG: Per B. Christensen skal løse lærerkonflikt
Per B. Christensen bliver formand for den kommission, der skal komme med bud på lærernes arbejdstid.

Per B. Christensen bliver formand for den undersøgelseskommission, som KL og Lærernes Centralorganisation har aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Kommissionen skal granske lærernes arbejdstid.

Navn: Per B. Christensen.

Alder: 61 år.

Uddannelse:

1981: Uddannet lærer fra Vordingborg Seminarium.

Karriere:

2018-: Opmand i forhold til at etablere skolestrukturen i forbindelse med den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

2018-: Medlem af ekspertgruppe, der evaluerer læreruddannelsen.

2014-: Formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser.

2014-: Medlem af vurderingsudvalget i A. P. Møllerfonden vedrørende folkeskoledonationen.

1998-2017: Direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune.

2008-2012: Formand for følgegruppen der kom med forslag til ny læreruddannelse.

2001-2009: Formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF).

1985-1998: Udviklings- og kontorchef i Storstrøms amt.

1981-1985: Lærer på Blæsenborgskolen i Maribo og leder i Maribo Ungdomsskole (i en del af denne periode også medlem af kredsstyrelsen for DLF kreds 65).

Kilder: KL, Ritzau.

/ritzau/