Arbejdsgivere gider ikke fastansatte: Mange job er tidsbegrænsede

Sygeplejersker, laboranter og andre inden for sundhedsvæsenet ansættes ofte på lånt tid. (Foto: Foto: Henning Bagger/Scanpix/arkiv)

13 procent af alle jobannoncer det seneste år har været tidsbegrænset.

I mere end hver tiende jobannonce er stillingen, som ønskes besat, midlertidig. Enten i form af et vikariat, en projektansættelse eller en midlertidig stilling. Eksperter advarer om, at løstansatte ofte er ringere stillet, og dermed øges utrygheden på arbejdsmarkedet.

Helt præcis er det 13 procent af alle jobannoncer opslået det seneste år, der ikke har været faste stillinger.

Det skriver Ugebrevet A4 på baggrund af nye tal fra LO's redskab til overvågning af arbejdsmarkedet, AMOS. Det bygger på data fra en opgørelse over en meget bred vifte af jobopslag opslået i Danmark.

Andelen af tidsbegrænsede stillinger svinger meget fra branche til branche. I det seneste år er så mange som 26 procent af alle jobopslag - som sosu, pædagog eller pædagogmedhjælper inden for socialområdet - for en midlertidig stilling.

Og sygeplejersker, laboranter og andre inden for sundhedsvæsenet ansættes også ofte på lånt tid. 16 procent af stillingsopslagene for hvide kitler på hospitaler og sundhedscentre har en udløbsdato.

Tallene bekymrer i fagbevægelsens top. LO's næstformand Arne Grevsen kalder udviklingen uholdbar.

- I en tid med højkonjunktur og høj beskæftigelsesgrad virker det besynderligt, at midlertidige stillinger fylder så meget af det samlede antal jobannoncer, siger Arne Grevsen til Ugebrevet A4 og fortsætter:

- Midlertidige stillinger giver måske virksomheder en opfattelse af en øget grad af fleksibilitet, men det burde ikke være nødvendigt, eftersom vi i Danmark har en meget fleksibel arbejdsmodel i forvejen.

Arbejdsmarkedsforsker på Syddansk Universitet professor Steen Scheuer påpeger, at mennesker i tidsbegrænsede job ofte er dårligere stillet end folk i faste stillinger.

- Midlertidigt ansatte har ikke altid løn under sygdom og heller ikke altid ret til den sjette ferieuge. Mange har ikke arbejdsmarkedspension, kommer aldrig til MUS-samtale (medarbejder-samtale, red.) og bliver ikke tilbudt efteruddannelse, fordi det er en omkostning for arbejdsgiveren. De er simpelt hen ringere stillet end fastansatte medarbejdere, siger Steen Scheuer til Ugebrevet A4.

Det kommer ikke bag på arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen, at mere end hver tiende jobopslag handler om en tidsbegrænset stilling.

- Løse ansættelser og tidsbegrænsede jobs er en trend, som vi kender fra udlandet, og som sandsynligvis vil vokse i omfang fremover. Virksomhederne kræver fleksibilitet og at kunne frigøre sig fra faste økonomiske byrder, og så skubbes de økonomiske byrder over på de ansatte, som får en langt mere usikker privatøkonomi, siger Henning Jørgensen til Ugebrevet A4.