Afbud hos kommunen kostede Ina 10.400 kr.: Overvejer at melde sagsbehandler til politiet
- Vi er helt lamslåede over den kommune, siger Ina Wind Paulsen. Foto: Privatfoto
27-årig kvinde overvejer at melde kommune og en sagsbehandler til politiet, efter at hun er blevet frataget 10.400 kroner i uddannelseshjælp.

Det kom som et chok for 27-årige Ina Wind Paulsen, da hun den 16. juni modtog et brev fra Tønder Kommune. I brevet stod der, at kommunen ville fratage hende 10.400 kroner i uddannelseshjælp, fordi hun ikke var mødt op til et møde med sagsbehandleren den 17. maj.

Ina Wind Paulsen, der har været i kontanthjælpssystemet i 10 år, blev specielt overrasket over truslen fra kommunen, fordi hun ni dage forinden - den 8. maj - telefonisk havde meldt afbud til mødet, da hun samme dag havde en vigtig tid hos tandlægen, der ifølge Ina Wind Paulsen ikke kunne aflyses. Noget, der bekræftes af Tønder Kommune i en intern mail: 

 

En intern mail i Tønder Kommune bekræfter, at Ina Wind Paulsen i tide havde meldt afbud til et møde med sagsbehandleren. Foto: Privatfoto

Den unge kvinde har nu - en måned efter - fortsat ikke set skyggen af den uddannelseshjælp, der er livsnødvendig. Hun har derfor kun 900 kroner til en måneds udgifter i juli, hvor udgifter til medicin udgør 1000 kroner af det samlede budget.

Derfor har Ina Wind Paulsen og hendes kæreste Rasmus Mogensen, der er på kontanthjælp, valgt at klage til Tønder Kommune over afgørelsen, og hvis den går parret imod, vil de anke den nye afgørelse til Ankestyrelsen. Samtidig har parret søgt om aktindsigt i sagen, og de er klar til at tage sagen videre, hvis det skulle komme dertil.

- Når aktindsigten kommer, skal der klages til borgmesteren, Folketingets ombudsmand, og der skal indgives en politianmeldelse på sagsbehandleren for magtmisbrug, siger Ina Wind Paulsen til Avisen.dk.

Kommunen: Vi retter op på fejl, hvis det sker 

Anne Eisenhardt, der sidder som fagchef i afdelingen i Unge i Uddannelse i Tønder Kommune, vil ikke kommentere enkeltsager i pressen, men hun slår alligevel fast, at hvis kommunen har begået en fejl, bliver der rettet op på det.

- I denne sag, som i alle andre sager, reagerer vi ud fra og følger naturligvis gældende lovgivning, ligesom vi også følger Tønder Kommunes egne interne retningslinjer. Vi har altid mulighed for at vende konkrete sager med kommunens jurister, som eksempelvis kan være relevant i sager som denne, skriver Anne Eisenhardt i et mailsvar til Avisen.dk og fortsætter:

- Det er naturligvis altid beklageligt, hvis en borger har følt sig uretfærdigt behandlet eller hvis borgeren mener, at der er truffet en forkert afgørelse. Det forholder vi os til. Tønder Kommune er villig til dels at gå i dialog med borgeren, ligesom vi vil være behjælpelige med en klage, hvis situationen gør, at det er nødvendigt. Såfremt borgeren får medhold i klagen, så agerer vi naturligvis derefter. Slutteligt vil jeg påpege, at vi overholder gældende lovgivning på området, og laver vi fejl, retter vi op på disse, lyder det fra den kommunale fagchef.

Ina Wind Paulsen har for at klare de økonomiske skær lånt penge af sin bror, der arbejder som smed, og hun har også søgt om en enkeltydelse hos kommunen for at få det hele til at løbe rundt. Ina Wind Paulsen har udgifter til forskellig medicin, da hun udover at være stærkt ordblind også har angst, astma, borderline og også tager sovemedicin, fordi hun har tankemylder.

Hun håber, at sagen snart får en afslutning og ender godt. Kommunens ageren får ikke mange positive bemærkninger med på vejen.

Mødes af arrogance 

- Vi er helt lamslåede over den kommune. Der er ingen, der tager et ansvar, når der laves fejl. Men borgere skal derimod altid stå til regnskab for de mindste ting. Og når man vil klage, bliver man mødt af en arrogance, siger Ina Wind Paulsen til Avisen.dk. 

- De ansatte hos borgerservice ser det som et personligt angreb og bliver nærmest sur på en, når man kommer ind med sine sager i orden og påpeger deres fejl. Man bliver mødt af en mur og et uendeligt system, der sender sorteper videre i en uendelighed, fortsætter hun. 

Det er uvist, hvornår Tønder Kommune har færdigbehandlet Ina Wind Paulsens klage. 

Den såkaldte uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Den har for denne gruppe erstattet kontanthjælpen og er på niveau med SU. Der kan dog søges om et aktivitetstillæg, hvis den unge ikke umiddelbart er parat til at gå i gang med en uddannelse.