... og chefen er selvfølgelig ikke inviteret
”Man skal vide, man kan blive centrum for brok, men det er ikke meningen af ledere skal være polstret til at udholde nedværdigende, langvarig og ydmygende behandling,” siger erhvervspsykolog Majken Blom Søefeldt.
Colourbox
Medarbejdere mobber ledere ud.

En jævn strøm af fælles frokoster, man ikke bliver inviteret til, alle der siger godmorgen til hinanden, men aldrig til chefen. Opgaver, der bliver syltet i uger, bagtalelse og ondsindet sladder slider mange ledere op.

For på papiret kan man ikke fyre sin chef. Men i virkeligheden mobber medarbejdere jævnligt deres leder ud af døren.

Det siger Majken Blom Søefeldt. Hun er erhvervspsykolog og hjælper arbejdspladser med dårligt psykisk arbejdsmiljø, og har ofte mødt chefer, der er udsat for mobning fra medarbejderne.

Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, har 12 procent af lederne været udsat for mobning fra medarbejderne indenfor de seneste to-tre år.

Ydmygende for chefen

Hendes oplevelse er, at mobning af ledere er så ydmygende, at situationen ofte er kørt meget langt ud, før lederen tør tale med sin egen chef om det. På det tidspunkt er det en meget stor opgave at vende stemningen og tonen, og de fleste kaster håndklædet i ringen og stopper.

”Mobning er stadig tabu for de fleste, men især for ledere. Det betyder, at den mobbede går alene med det rigtig længe. Måske prøver de at sige noget til deres egen chef, tit på en indirekte måde, men hvis ikke det bliver hørt eller taget alvorligt, så kører tingene ofte af sporet,” siger Majken Blom Søefeldt.

Mobning af chefen kan have mange ansigter. Det kan være, at en lige efter personalemødet højlydt siger ”Skal vi ikke alle sammen mødes til frokost 12.30”, og det så helt tydeligt ikke gælder lederen, der er til stede.

Siger det højt blandt kollegerne

”Eller at en ligefrem tilføjer ”og det er selvfølgelig uden ledere” – En helt unødvendig bemærkning, for så kunne man jo bare aftale det, på et tidspunkt, hvor lederen ikke er der,” siger hun.

Ud over det sociale, kan mobningen også gribe ind i det faglige, hvor medarbejdere kan udføre de arbejdsopgaver, de får af lederen på en måde, så det udstiller chefen.

”Det kan være, at man med vilje gør arbejdet så dårligt eller halvfærdigt, at det sætter lederen i et meget dårligt lys, når han skal fremlægge det eller give det videre til sine overordnede,” siger hun.

Urimelige forhold for ledere

Hun mener ikke, at lederens højere løn eller det større ansvar lederen på nogen måde gør det rimeligt ikke at behandle chefen høfligt og i en ordentlig tone, præcis som alle andre på arbejdspladsen. Men som leder skal man selvfølgelig kunne tåle ikke at være venner med sine medarbejdere, eller ikke altid at være populær.

”Man skal vide, man kan blive centrum for brok og kritik, men det er ikke meningen at man skal være polstret til at udholde nedværdigende, langvarig og ydmygende behandling,” siger Majken Blom Søefeldt.

Om undersøgelsen

Har du selv som leder været udsat for mobning fra dine medarbejdere indenfor de seneste to-tre år?

Ja, i adskillige tilfælde: 1%

Ja, i enkelte tilfælde: 11%

Nej, aldrig: 88%

Undersøgelsen fra Lederne er baseret på svar fra 1.863 ledere, primært fra den private sektor.

Lederne er en interesseorganisation og a-kasse for ledere, og har cirka 100.000 medlemmer.