Efter skandaler: Ny måling afslører de ansattes mening om at arbejde i Skat

Arbejdsliv
Finansminister Kristian Jensen (V) er blevet krydsforhørt af oppositionen om sin tid som skatteminister. (Foto: Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix/arkiv)
Ny arbejdspladsmåling viser stor tilfredshed med kolleger og arbejdsopgaver i Skat. Der er dog stadig udfordringer med blandt andet stress, lyder det fra Skat selv.

Trods en turbulent tid med oprulning af flere skatte-skandaler ser det ud til, at de ansatte i Skat er tilfredse med at gå på arbejde.

En helt ny arbejdspladsmåling foretaget blandt de ansatte i Skat viser blandt andet, at 95 procent oplever et godt samarbejde med kolleger, 90 procent oplever fleksibilitet i hverdagen og 85 procent mener, de har meningsfulde opgaver. 

Skat peger dog selv på, at der er plads til forbedringer i forhold til stress og samarbejde på tværs af forretningsområderne.

Mens knap tre ud fire ikke har haft problemer med stress de seneste seks måneder, svarer 29 procent, at de har haft problemer af og til eller månedligt, seks procent ugentligt og to procent dagligt. 

Men arbejdsmiljøforsker og psykolog Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv vurderer, at stress-tallene generelt er på niveau med landsgennemsnittet.

- Man kunne have frygtet, at tallene havde været højere. Men det ser ud til, at Skat ikke har et alarmerende højt stress-niveau. Og det er jo positivt, siger Karen Albertsen til Avisen.dk.

Det er dog alligevel vigtigt at være opmærksom, mener eksperten. 

- Det lyder ikke til, at de har et særligt stress-problem sammenlignet med andre jobgrupper. Det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på de 6-8 procent, der svarer dagligt eller ugentligt, da det kan være nogle medarbejdere, der er oppe i det røde felt, og at der skal gøres en indsats for at nedbringe deres stress-niveau generelt, siger Karen Albertsen.

Jørn Rise, forbundsformand for Dansk Told og Skatteforbund, er overordnet enig i, at medarbejderne trives ved at gå på arbejde.

- Det ser jo fint ud, og der er ingen problemer, der skriger til himlen, siger han til Avisen.dk.

- Jeg hæfter mig dog ved, at mange svarer, at der ikke er balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde, siger han og henviser her til en tilfredshedsscore på 3,6 ud af 5.

Fortsat fokus på trivsel

Målingen kommer efter en tid med flere svindelsager, og senest er et flertal på Christiansborg blevet enige om at nedsætte en kommission, der skal undersøge krisen i Skat. Finansminister Kristian Jensen (V) er desuden blevet krydsforhørt af oppositionen om sin tid som skatteminister.

Arbejdspladsmålingen er lavet i april og maj og dækker over både arbejdspladsvurdering, medarbejdertilfredshedsundersøgelse og lederevaluering.

Medarbejderes tilfredshed er opdelt i forskellige kategorier som psykisk og fysisk arbejdsmiljø, motivation og belønninger. 

I Skat er konstitueret direktør Merete Agergaard selvsagt meget optaget af god trivsel.

- Som ledelse er vi optaget af, at medarbejderne trives, så alle bedst muligt kan bidrage til, at vi som myndighed gør det nemt og trygt for borgere og virksomheder at betale den skat, de skal – hverken mere eller mindre. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv. Og i den forbindelse er det nødvendigt, at vores loyale og dygtige medarbejdere og ledere trives. Som ledelse har vi derfor fortsat - sammen med personaleorganisationerne - fokus på at skabe de bedste rammer omkring arbejdet, så vi sikrer en god trivsel, siger Merete Agergaard i en pressemeddelelse.

Antallet af ansatte i Skat er faldet fra 9.169 i 2006 til til 6.200 i 2016.

Krimi

To fly stødt sammen

i luften