Trods rygning: Nu får metalarbejdere lettere vej til erstatning for KOL
Der er medlemmer af Dansk Metal, som har fået nedsat deres erstatning for lungekræft, fordi de har røget, forklarer Christian Bentz, der er advokat hos fagforeningen Dansk Metal. Foto: Henning Bagger, Scanpix
Rygere har haft meget svært ved at få anerkendt lungesygdommen KOL som en arbejdsskade. Det gør ny principafgørelse op med. Flere kan have penge til gode.

Svejsere, jernstøbere eller andre metalarbejdere, der igennem en årrække har arbejdet i røg og damp, risikerer at få lungesygdommen KOL, der tidligere blev kaldt rygerlunger, som arbejdsskade.

Selv hvis de primært får sygdommen på grund af udsættelsen på deres arbejde, har det indtil nu været enormt svært at få nogen som helst erstatning, hvis de samtidig ryger cigaretter.

Men nu kan det blive lettere at få erstatning. Det skyldes, at Ankestyrelsen er kommet med en ny principafgørelse, der fungerer som en rettesnor for kommende afgørelser.

Ankestyrelsen har set på tre sager, hvor de ansatte både har røget og haft et job, der udsatte dem for risiko for KOL. Og i to af sagerne er erstatningen sat op, da røgen fra jobbet bliver vægtet højere end røgen fra cigaretterne.

Hos advokatfirmaet KLA Personskade, der udelukkende fører sager om personskader og erstatning, glæder man sig over, at det nu er lettere for de berørte metalarbejdere at få erstatning, selvom de har været rygere.

- Før har det været op ad bakke i modvind at få erstatning for KOL, hvis man også havde røget, fordi man har fejet det hen med, at årsagen til lidelsen var, at personen havde haft godt gang i smøgerne, siger Gitte Iversen, der er advokat og leder af KLA Personskade, til Avisen.dk.

Vil ikke ændre praksis

Sidste år anerkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der tidligere var kendt som Arbejdsskadestyrelsen, 31 sager om KOL og afviste 98.

I år er der foreløbigt 28, der har fået anerkendt en sag om KOL, mens 92 er blevet afvist. Det viser tal, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES,  har trukket for Avisen.dk.

Artiklen fortsætter efter grafen.

Presseansvarlig hos AES Christian Mortensen skriver i en mail, at man vil se nærmere på afgørelsen.

”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er opmærksom på principafgørelsen fra Ankestyrelsen. Vi vurderer i øjeblikket, præcis hvilken betydning afgørelsen har for den fremtidige praksis. Principafgørelsen har ikke betydning for spørgsmålet om anerkendelse af KOL.”

Kan komme mange til gode

I Dansk Metal, der repræsenterer mange lønmodtagere i industrien, vil man nu vurdere, om den nye principafgørelse giver anledning til at genoptage sager om KOL.

- Vi ser desværre stadig lungecancersager blandt Dansk Metals medlemmer, og der er da også medlemmer af Dansk Metal, som har fået nedsat deres erstatning som følge af rygning, siger Christian Bentz, der er advokat hos fagforeningen.

I KLA Personskade er man overbevist om, at de nye principafgørelser åbner en mulighed for, at flere fremover kan få genoptaget deres sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forklarer Gitte Iversen.

- Principafgørelserne kan betyde, at nogle af dem, der ikke tidligere har fået erstatning, kan få noget i erstatning nu. Hvis man har haft en arbejdsskade, hvor det, at man har røget, var i spil i erstatningssagen, kan det være en idé at kigge på sagen igen, da den kan have været fejlbehandlet, siger hun.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Det sagde principafgørelserne

Principafgørelsen er baseret på tre personers sager. De har alle tre klaget til Ankestyrelsen, efter deres sag var blevet vurderet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De tre sager kan blive afgørende for fremtidige sager. i to sager blev erstatningen hævet - i en blev den sat ned.

Sag 1:
Han havde været udsat for svejserøg igennem 41 år, men havde samtidig røget omkring 20 cigaretter dagligt i 46 år. I hans sag fastslog Ankestyrelsen, at han havde ret til 5 procent i godtgørelse for varigt mén. Det var en forhøjelse, da godtgørelsen før var vurderet til mindre end 5 procent.

Sag 2: 
Han havde været massivt udsat for røggasser og slibestøv igennem 44 år, men havde samtidig røget cirka 20 cigaretter dagligt i 22-24 år. Han fik nedsat sit varige mén til 18 procent, selv om han tidligere havde fået en godtgørelse på 25 procent.

Sag 3:
Den sidste havde været massivt udsat for dieselos, udstødningsgasser og støv igennem 33 år på sit job. Men han havde også røget omkring 20 cigaretter dagligt i 13 år. I den sag blev godtgørelsen forhøjet fra mindre end 5 procent til 10 procent i varigt mén.

Kilde: Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager 

UDVID

En dom med stor betydning 

Christian Bentz fra Dansk Metal henviser til, at forløberen for de nye afgørelser var en sag tilbage i december 2015, hvor en ryger også havde været udsat for asbest. Man havde anerkendt hans lungekræft som følge af asbest, men myndighederne nedsatte hans méngodtgørelse til en tiendedel.

Men da sagen kom for Højesteret blev afgørelsen ændret. Højesteret vurderede nemlig, at det ikke var overvejende sandsynligt, at lungekræften skyldtes noget andet end asbesten, og derfor fik han hele méngodtgørelsen – altså hele sin erstatning.

- Højesteretsdommen fra 2015 illustrerer, at den praksis, man havde fra myndighedernes side, indtil Højesteret var inde over, var for hård. Myndighederne måtte naturligvis tage Højesteretsdommen til efterretning, og derfor har de set på området igen, siger Christian Bentz.