Trods ministersvar i Kolding-sag: Stadig ingen afklaring
Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen gav i går et ministersvar i den såkaldte Kolding-sag Foto: Scanpix arkiv
Mere end hundrede borgere i Kolding Kommune, som uretmæssigt har fået frataget sygedagpenge, ved stadig ikke, om de kan få dem tilbage.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen kom fredag med et ministersvar i den såkaldte Kolding-sag.

Sagen berører flere hundred borgere i Kolding Kommune - og op mod tusinde på landsplan - som ifølge en principiel højesteretsdom har fået deres sygedagpenge stoppet på et ulovligt grundlag.

Når Kolding Kommune er kommet i fokus, skyldes det, at arbejdsmarkedsudvalget i kommunen for nylig stemte for at benytte en forældelsesfrist på tre år, der betyder at den del af sagerne, der ligger før 2012 ikke skal genoptages. Det drejer sig minimum om 117 sager på borgere, der er medlemmer af Fagforeningen 3F.  

Beslutingen fik 7. januar medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Christian Rabjerg Madsen, til at stille spørgsmål til ministeren om dennes holdning til, at Kolding Kommune "...undlader at tilbagebetale sygedagpenge til borgere, der har fået medhold ved Højesteret...". 

I sit svar henviser Jørn Neergaard Larsen (V) til Ankestyrelsens principafgørelse i forlængelse af Højesteretdommen. han skriver:  

"Det fremgår altså af både Ankestyrelsens principafgørelse og af deres brev til Kommunernes Landsforening, at der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, når det gælder spørgsmålet om forældelse af et eventuelt tilbagebetalingskrav." 

Ifølge Christian Rabjerg Madsen viser svaret "klokkeklart", at Kolding Kommune ikke kollektivt må behandle sager omkring forældelse, og at man ikke kan sige, at sagerne er forældede bare fordi, der er gået tre år. 

- Det er diametralt modsat af den vurdering, som Kolding Kommune har i den her sag og hvad kommunens arbejdsmarkedsudvalg har indstillet til, siger han til Avisen.dk.

Kolding Kommune: Vi kan ikke se bort fra forældelsesfristen

I Kolding Kommune understreger borgmester Jørn Pedersen (V), at man ikke har truffet endelig afgørelse om, hvorvidt forældelsesfristen skal gælde. Men han hæfter sig ved, at det kan være direkte ulovligt at fravige den - uanset hvor meget kommunen end måtte ønske det. 

- Det er jo det juristerne har sagt indtil nu. Men jeg har tænkt mig at høre Statsforvaltningen, som fører opsyn med kommunerne, om det er korrekt opfattet, at vi ikke må suspendere forældelsesfristen, siger han til Avisen.dk. 

Borgmesteren mødes på mandag med økonomiudvalget i kommunen for at diskutere sagen. Her vil indgå en redegørelse fra eksterne jurister, som borgmesteren har fået foretaget for at få yderligere afklaring i sagen.

Borgere vil få brev  

Men ifølge borgmesteren er der altså umiddelbart udsigt til, at Kolding Kommune lader forældesesfristen gælde.  

Sker det, vil kommune sende brev ud til borgere, hvis krav om tilbagebetaling falder for forældesfristen på tre år, siger Jørn Pedersen. Samtidig er der oprettet en hotline til at vejlede borgere, der savner information. 

- Vi sender brev til dem, som vi umiddelbart ved måske kunne have fået erstatning, hvis forældelsesfristen ikke havde været der, siger borgmesteren. 

Det drejer sig minimum om de 117 medlemmer af 3F.

De vil blive oplyst om, hvad de skal gøre, hvis de vil afprøve, om deres sag individuelt kan suspenderes fra forældesesfristen. For det har de ret til, medgiver Jørn Pedersen med henvisning til beskæftigelsesministerens svar. 

Små chancer

Borgmesteren vurderer dog i samme åndedrag, at der vil være rigtig mange, som vil blive skuffede, hvis de forsøger at få sagen genoptaget. 

- Mange vil formentligt få at vide, at der ikke kan suspenderes fra forældesesfristen og dermed at udsigten til penge er ringe. Reglerne for, hvornår forældesesfristen kan suspenderes, er ret klare, siger han. 

Borgmesteren fortæller i øvrigt, at han forventer, at arbejdet med at gennemgå sager fra efter 2012, hvor borgere uretmæssigt har fået stoppet udbetalingen af sygedagpenge, vil gå igang i næste uge.