Tre vigtige tal, hvis du vil vide noget om arbejdsmarkedet

Tal for beskæftigelse, arbejdsløshed og arbejdskraftundersøgelse kan være med til at give et billede af tilstanden på det danske arbejdsmarked. (Foto: Foto: Ida Guldbæk Arentsen/arkiv/Scanpix)

Danmarks Statistik leverer tre nøgletal, der hver for sig siger noget om, hvordan arbejdsmarkedet ser ud.

Beskæftigelsen fortsætter med at stige på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at flere lønmodtagere finder et arbejde.

Hvis man vil vide noget om, hvordan arbejdsmarkedet i Danmark har det, er der tre tal, der er gode at kende:

* Arbejdsløshedstallet (eller den registerbaserede ledighed).

Opgøres hver måned på baggrund af antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Nettoledigheden medtager ikke de aktiverede ledige, der skønnes at være jobparate. Det gør bruttoledigheden til gengæld.

* Beskæftigelsen (månedlig beskæftigelse for lønmodtagere).

Et forsøg på at lave en parallel til det såkaldte kongetal, som kendes fra amerikansk økonomi.

Opgørelsen laves på baggrund af indberetninger til Skat, og alle lønmodtagere i det offentlige og private tælles med uanset timetal. Opgørelsen tæller personer i alderen 16-64 år, som har bopæl i Danmark.

* Arbejdskraftundersøgelsen.

Arbejdskraftundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der omfatter 22.000 personer hvert kvartal.

Den opgør både ledighed, arbejdsstyrke og beskæftigelse efter nogle EU-definitioner, der gør det muligt at sammenligne landene på tværs.

Den kan også bruges til at belyse de ledige, der ikke får dagpenge eller kontanthjælp, og den kan anvendes til at vurdere ungdomsledigheden.

Kilde: Danmarks Statistik.

/ritzau/