Helt skævt: Langt mellem etniske tillidsfolk
I 3F udgør personer med anden etnisk baggrund end dansk 12 procent af medlemmerne, men det er kun 4 procent af de tillidsvalgte, der har minoritetsbaggrund.  (Foto: Foto: Scanpix arkiv)
Antallet af tillidsrepræsentanter med indvandrerbaggrund på danske arbejdspladser står slet ikke mål med antallet at medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

Antallet af tillidsrepræsentanter med indvandrerbaggrund på danske arbejdspladser står slet ikke mål med antallet at medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, skriver Ugebrevet A4.

Det viser nye tal fra de to fagforbund, 3F og FOA, som gennem de seneste årtier har modtaget langt hovedparten af de medlemmer, som kommer fra de etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked.

I 3F udgør personer med anden etnisk baggrund end dansk 12 procent af medlemmerne, men det er kun 4 procent af de tillidsvalgte, der har minoritetsbaggrund. I FOA har 7 procent af medlemmerne indvandrerbaggrund, men det er kun 2,3 procent af forbundets tillidsvalgte, der har den baggrund.

Ikke mindst vil tillidsvalgte med minoritetsbaggrund blive en udtalt mangelvare, når de nært forestående trepartsforhandlinger med usvigelig sikkerhed fører til initiativer i forhold til de mange syriske flygtninge, mener professor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen.

- Der vil komme en masse integrationstiltag, som ikke kan gennemføres, hvis der ikke er nogen på den enkelte arbejdsplads, der gør noget. Det kunne oplagt være tillidsrepræsentanter med anden etnisk baggrund, eftersom de både sprogligt, kulturelt og på anden måde har de bedste forudsætninger for hjælpe med at tage springet til det danske samfund, siger han til Ugebrevet A4.

Anders Ejrnæs, der på Roskilde Universitet forsker i etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked, mener, at behovet er særlig stort i den aktuelle situation, hvor både Venstre og Socialdemokraterne har meldt ud, at flygtningene skal ud og arbejde fra dag ét, påpeger han.

- Vi risikerer et etnisk serviceproletariat, og den risiko bliver større, hvis folk uden sprogkundskaber og meget lidt kendskab til det danske samfund bliver mast ud på arbejdsmarkedet uden nogen form for bindeled, siger Anders Ejrnæst til Ugebrevet A4.

Turan Savas er tillidsrepræsentant med tyrkisk baggrund på Rahbek Fisk i Fredericia og bestyrelsesmedlem i 3F Fredericia. Han er eneste fagligt aktive med anden etnisk baggrund end dansk blandt afdelingens 6.000 medlemmer.

- Fagforeningen skulle gerne afspejle befolkningen, både i forhold til tillidsvalgte og ansatte. Men selv om man kører løs med mangfoldighed, så er det bare skåltaler og noget, man taler om på kongresser, hvor man ikke ved, hvad man ellers skulle snakke om, siger Turan Savas til Ugebrevet A4.

Søren Heisel, forbundssekretær i 3F med ansvar for integration, er klar over, at hans forbund ikke har formået at gøre sig så mangfoldig, som det gerne ville være.

- Med 12 procent medlemmer af anden etnisk baggrund end dansk er vi jo et mangfoldigt forbund, og vi ser gerne, at vores medlemssammensætning afspejles i alle lag af organisationen. Men det gør den ikke i forhold til tillidsrepræsentanter med minoritetsbaggrund, erkender han.

Der arbejdes dog med udfordringen, understreger forbundssekretæren og peger på, at udviklingen trods alt går i den rigtige retning, og at forbundet er klar til opgaven, hvis antallet af syrere på det danske arbejdsmarked skulle eksplodere.

I FOA er forbundssekretær Joan Prahl heller ikke alarmeret af den lave andel af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund i sit forbund. Og selv om forbundet skulle komme ud i en ekstraordinær situation på grund af de mange flygtninge, der skal sluses ud på arbejdsmarkedet, mener hun godt, at etnisk danske tillidsrepræsentanter kan klædes på til også at klare den opgave.

via Listen To News