Tidligere topdirektør på særlig mission: Skal få unge til at vælge denne karriere
Flere unge i 10. klasse skal inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Regeringen har udpeget tidligere direktør i Kommunernes Landsforening, Jan Olsen, til formand for et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan flere elever i 10. klasse finder vej til erhvervsuddannelserne.

Selv om danske virksomheder kommer til at mangle tusinder af faglærte de kommende år, er der stadig alt for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Lysten til at blive elektriker, murer, kok eller sosu-hjælper er langt fra så stor, som både arbejdsgivere og politikere kunne tænke sig.

Regeringen præsenterer fredag et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse i højere grad kan vise de unge mulighederne i en erhvervsuddannelse.

 

Formand for udvalget bliver Jan Olsen, tidligere cheføkonom og medlem af direktionen i Kommunernes Landsforening. Sammen med de øvrige syv medlemmer af udvalget skal han inden 2019 rinder ud præsentere en række anbefalinger til, hvordan der kan bygges bro mellem folkeskolens 10. klasser og erhvervsudannelserne.

En lang række af Folketingets partier har udstukket nationale mål om, at 25 procent af eleverne i 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Og at andelen skal op på mindst 30 procent i 2025.

- De nationale mål har været gældende i nogle år. Uden at man rigtig har nærmet sig. Nok snarere tværtimod. Så det bliver meget vanskeligt at nå på den korte bane i 2020, men målet om 30 procent (ansøgere fra 9. og 10. klasse, red.) i 2025 er måske mere realistisk, siger Jan Olsen. 

Som formand for det nye udvalg fokuserer han imidertid specifikt på, hvordan eleverne i 10. klasse kan finde vej til erhvervsskolerne. I 2000 valgte 37 procent af eleverne i 10. klasse at fortsætte på en erhvervsuddannelse, mens den andel var faldet til 25 procent i 2018, fremgår det af tal fra Undervisningsministeriet. 

Selv om det ikke første gang, at der bliver gjort forsøg på at hæve andelen af ansøgere til erhvervsuddannelserne, er det lang tid siden, at 10. klasse har været under luppen, bemærker Jan Olsen.

I Erhvervsskolernes Elevorganisation er formanden, Maja Mørk, dog skeptisk over for, hvad ekspertudvalget kan præstere, og hun ville også gerne selv spørges til råds. 

- Vi er jo hverdagens eksperter. En flok fagpersoner, direktører og gamle gråskæggede mænd aner jo ikke, hvad der skal til. Så vi vil da gerne inviteres til et møde, hvis det bliver aktuelt, siger Maja Mørk.

Karakterer gør, at man kan komme på gymnasium, og erhvervsuddannelserne har været glemt totalt i den fortælling
Maja Mørk, formand for Erhversskolernes Elevorganisation

Når man spørger elevorganisationens formand om et konkret råd til ekspertudvalget, falder svaret prompte:

- Ekspertudvalget skal anbefale, at der skal gives bedre information om erhvervsskolerne rundt omkring i 10. klasserne. Der mangler generelt information. I en lang årrække har man stræbt efter høje karakterer, som gør, at man kan komme på gymnasiet. Erhvervsuddannelserne har været glemt totalt i den fortælling, mener Maja Mørk.

Skal ikke hamle op med mor

Den nyudnævnte udvalgsformand, Jan Olsen, er delvist enig. Han peger på, at man de seneste år har set en folkeskolereform, gymnasiereform og en reform af erhvervsskolerne, men at 10. klassetrin har været uudforsket land alt for længe.

- Der har ikke været særskilte reformer af 10. klasseniveau siden 2006, hvor der var et bredt forlig. Og siden dengang har dét klassetrin været en reform-uberørt ø, siger Jan Olsen.

Men om ekspertudvalget skal give anbefalinger, der peger i retning af nye reformer, vil han endnu ikke sige:

- Det er alt for tidligt at pege på, hvilken retning de her anbefalinger vil gå. Allerførst skal vi indsamle analyser. Der er stadig rigtig mange ting, vi ikke ved nok om, siger Jan Olsen.

Flere studier har vist, at folkeskoleelevernes mor er den person, som har størst indflydelse på de unges studievalg.

 Hvordan vil I hamle op mod hende, hvis hun siger, at gymnasiet er det rigtige?

- Vi skal heldigvis ikke hamle op med mor derhjemme. Det er vi ikke sat i verden for. Vi skal kigge på, hvordan 10. klasse udformes, og hvordan den kan bidrage til øget vækst på erhvervsuddannelserne, siger Jan Olsen.

Hvordan ekspertudvalget skal bidrage til øget vækst, vil de otte medlemmer finde ud af om nogle uger, når de første gang sætter sig sammen for at lægge en kurs for året 2019.

Inden året er omme skal de komme med anbefalinger indenfor fire temaer: Skoleårets indhold, uddannelses- og erhvervsvejledning i 10. klasse, implementering af en erhvervsrettet 10. klasse og undersøge, hvad der kan inspirere eleverne til at vælge erhvervsudannelserne, skriver Undervisningsministeriet.

Regeringens plan om at nedsætte ekspertudvalget blev sammen med en række andre inititiver præsenteret i efteråret i udspillet 'Fra folkeskole til faglært.'

Ekspertudvalgets medlemmer

Jan Olsen, formand og tidligere direktør i KL.

Kirsten Holmgaard, direktør i Mercantec.

Camilla Hutters, områdechef i EVA.

Tanja Nyborg, direktør i Horsens Kommune.

Mads Kirk, uddannelsesleder for EUD10, Tradium.

Nicolaj Ejler, partner i Realize.

Nicolai Kristensen, professor hos VIVE.

Noemi Katznelson, centerleder og professor hos Center for Ungdomsforskning.

Kilde: Undervisningsministeriet. 

 

UDVID