Thorning: Et formandskab i krisens tegn
Statsminister Helle Thorning Schmidt og regeringen er klar med EU-planen for det danske formandsskab. Foto: Jonas Sahl
Statsminister Helle Thorning-Schmidt fremlagde regeringens firepunkts-plan for det danske EU-formandsskab.

Danmark overtager EU-formandsskabet i en økonomisk krisetid under overskriften "Europa i arbejde."

Fredag formiddag fremlagde statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) planen for formandsskabet i Eigtveds Pakhus i København.

"Formandskabet kommer til at stå i krisens tegn. Det er nu vigtige og nødvendige beslutninger skal træffes i Europa," sagde Helle Thorning-Schmidt.

Flankeret af europaminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Villy Søvndal (SF) og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) fremlagde hun planen, der rummer fire punkter: Et ansvarligt, et dynamisk, et grønt og et sikkert Europa.

"Vi vil arbejde for ansvarlige europæiske økonomier og skabe vækst og arbejdspladser. Der skal gennemføres reformer for at genoprette de offentlige finanser og vinde markedernes tillid," sagde statsministeren.

Hun understregede, at den finanspolitiske aftale - europagten - som blev aftalt på topmøder i november og december fortsætter som et mellemstatsligt samarbejde og derfor ikke er bundet af det danske formandsskab.

"Men det ligger i forlængelse af vores prioritering af et ansvarligt Europa, hvor vi vil sikre en effektiv gennemførsel af det Europæiske Semester," sagde Helle Thorning-Schmidt med henvisning til den del af EU's 2020-vækststrategi, der skal gøre det lettere at vurdere, om landene overholder stabilitets- og vækstpagten.

Nøgleordet om et dynamisk Europa handler om, at det indre marked skal moderniseres, forklarede statsministeren.

"Budgetdisciplinen alene kan ikke få os ud af krisen. Det er nødvendigt med vækst og beskæftigelse. Og der er rum til forbedring af det indre marked. Vi skal modernisere og videreudvikle det indre marked," lød det fra statsministeren.

Dernæst har regeringen valgt at prioritere den grønne dagsorden.

"Danmark har en unik mulighed for at fremme den grønne og bæredygtige dagsorden. Det fremgår også af regeringsgrundlaget. Målet er at skabe vækst uden øget brug af ressourcer og energi. EU har haft en ambitiøs energipolitik. EU har en ambitiøs energipolitik. Det vil vi fastholde," sagde Helle Thorning-Schmidt.

Det sidste punkt om et sikkert Europa handler om, at alle borgere har krav på at føle sig sikre. Det drejer sig eksempelvis om bedre fødevaresikkerhed og flere midler til grænseoverskridende kriminalitet.

"Den enkelte borgers sikkerhed kræver, at EU i en globaliseret verden taler med en fælles stemme," sagde Helle Thorning-Schmidt, der kunne afsløre, at frihandel også er et centralt emne under det danske formandsskab.