Teologer fravælger præstekraven
I stedet for at prædike i Folkekirken vælger flere og flere teologer et job i det private erhvervsliv.

For mange teologer er skrivebordet blevet mere attraktivt end prædikestolen. Stadig flere vælger præstehvervet fra og søger i stedet arbejde i det private erhvervsliv, bekræfter forkvinden for Den Danske Præsteforening, Sabine Bech-Hansen:

»De går for eksempel ind i personaledledelse eller etiske rådgivningsjobs. Flere firmaer vil gerne have hjælp til at opbygge og definere værdier eller etikker,« siger hun.

»Præster er gode til at analysere, til at tale med andre og til at planlægge undervisnings- eller arbejdsforløb. Det at være sjælesorger kan man godt overføre til arbejdsplads, hvor præster kan være personalemæssige problemknusere eller kan tage sig af personlige problemer,« siger forkvinden.

Vicedirektør i Dansk Industri, Bolette Christensen, mener, at præsterne kan være attraktive for erhvervslivet, fordi de har et nært forhold til etik og værdier:

»I en global verden med mangel på arbejdskraft, er det vigtigt for virksomhederne at brande sig selv ved at fortælle, hvem de er, og hvad de står for. Folk, der søger stillinger i virksomheder spørger i højere grad virksomheden: Hvad er vigtigt for jer, og hvad er jeres grundlæggende værdier,« siger hun.

Ansøgninger til præstestillinger er faldet med 25 procent siden 2004, sådan at der i dag er 18 ansøgere per stilling, viser tal fra Kirkeministeriet ifølge Kristeligt Dagblad.

Ifølge leder af Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, Steffen Kjeldgaard-Pedersen, er man gennem erhvervsvejledning på teologistudiet også begyndt at gøre mere ud af at fortælle de studerende, at der findes jobs uden for Folkekirken:

»For mange fremtræder jobbet som præst måske ikke attraktivt lønmæssigt. Nogle har nok også en fornemmelse af, at det er forholdsvist ensomt arbejde og arbejdstiderne kan være belastende i forhold til det at have en familie,« siger han.

»Nogle af de traditionelle ikke-kirkelige jobs for teologiske kandidater er der også blevet færre af, som stillinger i seminarieverdenen og på højskoler. Det er kun udmærket med nye muligheder,« siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen.