Sygefraværet lavere end nogensinde
Sygefraværet er lavere end nogensinde herhjemme. Godt syv dage om året er de privatansatte syge. Foto: colourbox
Både blandt de privatansatte og de kommunalt ansatte er sygefraværet dalet. Det har ikke været så lavt i alle de år, man har opgjort det.

Sygemeldingerne kommer ind på de danske virksomheder i meget mindre grad i øjeblikket end nogensinde før. Sygefraværet rasler ned, skriver Dansk Arbejdsgiverforenings magasin, Agenda.

Det er det laveste i 16 år, og det er både det private og det kommunale sygefravær, der daler. Langt flere kommunalt ansatte er dog fraværende på grund af sygdom end privatansatte.

Sidste år var den gennemsnitlige privatansatte syg i 7,4 arbejdsdage i løbet af et år, viser de nye fraværstal for 2010. I al den tid man har opgjort sygefraværet, har det aldrig været lavere.

Siden 2006 er det private sygefravær faldet fra næsten 10 arbejdsdage til 7,4 arbejdsdage. Også det kommunale sygefravær falder, mens de statsansatte ligger nogenlunde fast på ca. 8,7.

"Sygefraværet er i dag kommet langt mere ud af skabet. Nu er sygefraværet ved at være en naturlig del af det at køre en forretning, og det er ikke så farligt at tale om mere. Den holdningsændring, tror jeg, er helt afgørende for, at vi har et faldende sygefravær," siger Camilla Høholt Smith er seniorkonsulent i Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) til Agenda.

Professor Niels Westergård-Nielsen fra Århus Universitet oplever også det faldende sygefravær i sin forskning. Han har denne forklaring:

"Dels kan det skyldes krisen, fordi folk bliver lidt nervøse for deres job og er mere tilbageholdende med at melde sig syge. Men det kan ikke forklare det hele, for sygefraværet er lavere end under tidligere kriser. Der er ikke tvivl om, at virksomhederne har gjort en større indsats på området og tager aktivt del i at nedbringe sygefraværet," siger han og peger på, at det også kan være afgørende, at arbejdsgiveren ifølge nye regler skal betale løn til den sygemeldte fra 15 dage til 21 dage.