Svindelmistænkt kvinde på flugt: Kollegaer tilbydes hjælp
Fagforbundet HK blev for knap to uger siden orienteret om en bortvisning i Socialstyrelsen. Det skulle vise sig at være kvinden, der nu er internationalt efterlyst for storsvindel. HK vil tilbyde kolleger juridisk hjælp.

Den 26. september kl. 17:26 tikkede ind mail fra Socialstyrelsen ind hos HK Stat. Mailen indeholdt en kortfattet orientering om, at styrelsen i Odense havde bortvist en 64-årig kvindelig medarbejder. 

Der var ingen informationer om årsagen til bortvisningen eller under hvilke omstændigheder, kvinden var blevet fyret.

At den statslige arbejdsgiver orienterer en medarbejders faglige organisation er helt efter bogen. Det er aftalt i overenskomsten, at det relevante fagforbund skal have besked om alle fyringer. 

HK Stats afdeling Midt forsøgte den 27. september at komme i kontakt med det bortviste medlem for at høre, om hun havde brug for fagforeningens assistance til at afklare, om alt var gået efter bogen i forbindelse med fyringen. Ifølge HK/Stat en helt normal procedure. Men henvendelsen til medlemmet, der ifølge TV2/Fyn arbejdede som afdelingsleder, var forgæves. Kvinden besvarede ikke henvendelsen fra fagforeningen.

Tirsdag kom forklaringen på kvindens tavshed. Det bortviste HK-medlem viser sig at være identisk med den kvinde, som nu er efterlyst for svindel for et trecifret millionbeløb i Socialstyrelsen. Penge, der skulle være gået til udsatte grupper.

Kvinden er efterlyst gennem det internationale politisamarbejde Interpol. Ifølge statsadvokat Morten Niels Jakobsen har kvinden 'benyttet sig af en disciplineret og systematisk fremgangsmåde i sin svindel.' 

Kvinden har ifølge Bagmandspolitiet blandt andet begået underslæb ved at overføre pengene til andre konti, end de var tiltænkt. I alt svindel for 111 millioner kroner siden 2002, lyder mistanken.

Sagen har chokeret den efterlystes kvindes kolleger i Socialstyrelsen, der blev orienteret ved et møde tirsdag morgen. HK Stat oplyser til Avisen.dk, at kvindens 'tætte kolleger' vil blive tilbudt et møde med en jurist i deres fagforening, hvor de kan få rådgivning om deres egen situation i tilfælde af, at de skal afgive forklaring i sagen. 

via Listen To News