Faxe Kommune Stor fremgang i antallet af havørreder i Faxe-vandløb
Vandløbsrestaureringerne i Faxe Å, Lilleå og Vivede Mølleå i Faxe Kommune viser succes. Aldrig har så mange små havørreder fundet vej ud til havet som nu.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
I disse dage afsluttes optællinger af små havørreder i tre vandløb i Faxe Kommune. Det drejer sig om Faxe Å, Lilleå og Vivede Mølleå.

Og de foreløbige resultater ser særdeles lovende ud. Antallet af små havørreder, som nu produceres i vandløbene, overgår alle forventninger og kan måle sig med de bedste danske vandløb. Det skyldes blandt andet de mange vandløbsrestaureringsprojekter, som Faxe Kommune har lavet i samarbejde med den frivillige forening, PIV (Pionerer i Vandløbspleje).

Optællingen forgår ved, at der opsættes fælder, som spærrer vandløbene helt. Her fanges de små ørreder på vandringen mod havet, hvorefter de måles og tælles, før de udsættes igen og kan fortsætte vandringen. Optællingen har stået på i april og maj, som er det tidspunkt, hvor de små ørreder forlader vandløbene.

Undersøgelserne er sat i værk af Faxe Kommune i samarbejde med frivillige fra PIV.

Den faglige styring af projektet udføres af Peter W. Henriksen fra Limno Consult. Undersøgelserne blev sat i gang for at måle effekterne af de mange vandløbsprojekter i kommunen med blandt andet at fjerne spærringer, udlægge gydebanker og skjulesten. Dertil kommer vigtigheden af at vide, hvorvidt passagen ved Blåbæk Mølle i Faxe Å virker.

I alt viser de foreløbige tal en udvandring af mere end 15.000 styk fra de tre vandløb.

Og særligt Faxe Å har overrasket positivt. Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse lige før spærringen ved Blåbæk Mølle blev fjernet, svømmer cirka fem gange så mange små havørreder i dag ud til havet fra Faxe Å. Det skyldes dels, at den gamle opstemning vanskeliggjorde gydende havørreders opgang til gydeområderne længere oppe i vandløbssystemet, og dels at den yngel, som trods alt klækkede, ikke kunne finde ud til havet gennem mølledammen.

Antallet af små havørreder, som svømmer fra vandløbene til havet, er af afgørende betydning for fiskeriet langs kysten i Faxe Kommune. Der er således store rekreative interesser knyttet til fiskene. Projektet kan også ses i lyset af, at Faxe Kommune netop har meldt sig ind i Fishing Zealand, som er en projektorganisation, hvis mål det er at fremme lystfisketurismen, vandløbsforholdene og ungdomsarbejdet med lystfiskeri og natur.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.