Statsministre hylder begavet og veloplyst dansk dronning

1. december 2018 var dronningen og Lars Løkke Rasmussen i Island for at fejre 100-året for landets selvstændighed. (Arkivfoto) (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Fem tidligere og en nuværende statsminister fortæller om deres samarbejde med dronningen.

Dronningen har arbejdet sammen med seks statsministre siden 80'erne. I et interview fortæller de om deres forhold til dronningen, og de har hver især valgt et foto fra en dag, som de husker som noget særligt.

POUL SCHLÜTER:

1982-1993

Dåsetale er hendes ord

- Jeg kan godt lide billedet, fordi jeg husker dagen som glædelig. Man kan se det på de mange smil. Kronprins Frederik fyldte 18 år og skulle i den anledning optages i Statsrådet. Han blev modtaget i statsrådssalen på Christiansborg af dronningen og mig. Fordi han er kronprins og skal være Danmarks konge, var stemningen højtidelig. Men også afslappet, for sådan er vi danskere, inklusive dronningen.

Som statsminister i godt ti år er Poul Schlüter den regeringsleder, der har haft flest officielle møder med dronningen. Med årene kom de tæt på hinanden, særligt gennem de ugentlige orienteringsmøder på Amalienborg, hvor først statsministeren og siden udenrigsministeren mødes med dronningen.

- De uger, hvor dronningen og jeg begge var i landet, mødtes vi om onsdagen klokken 10 i dronningens arbejdsværelse. Jeg har regnet mig frem til, at det nok er sket i omegnen af 200 gange, så lærer man hinanden godt at kende.

- Jeg fortalte hende, hvad regeringen var optaget af lige nu, og om, hvad der skulle ske de kommende uger. Hun var altid velforberedt og havde tænkt over, hvad hun ville tale om. Vi kunne tale frit, for der bliver ikke taget referat. Det var en fortrolig samtale mellem hende og mig.

Hvad husker du især?

- Hendes begavelse og store viden. Både om nutidige og historiske forhold. Der er ingen, der som hende kan fortælle danmarkshistorien. Det har vi senest oplevet i tv-programmet om hendes far (Frederik IX på DR, red.)

- Men hun kan også meget andet - brodere og male, og det er den alsidighed, der gør hende til en personlighed. Tænk bare på hendes måde at tale på - det er et rent og klart dansk - det lyder som i gamle dage.

Du har sagt, at hun er lidt af en sprogkunstner. Hvordan?

- Engang hvor vi talte om de taler, vi hver især holdt, så sagde hun pludselig: "Ja, statsminister, Deres tale er jo en dåsetale". Med det mente hun, at min nytårstale, modsat hendes, var forudindspillet. Når den blev transmitteret på tv, sad jeg jo til taffel på Amalienborg. Dåsetale var et ord, hun skabte.

POUL NYRUP RASMUSSEN:

1993-2001

Hendes kropssprog siger det hele

- Billedet er taget på Fredensborg Slot under Bill Clintons besøg i 1997. Præsidenten lytter til dronningen, der fortæller om slottet og udsmykningen i loftet. Jeg sidder jo ved siden af og kan ikke undgå at høre, hvordan samtalen skrider frem og kommer til at handle om internationale forhold. Billedet er interessant, fordi det viser verdens mest magtfulde mand i samtale med dronningen, som jo ingen politisk indflydelse har. Til gengæld har hun som monark en naturlig autoritet, som jeg kunne mærke, at han var imponeret af.

Du blev statsminister i 1993. Hvordan husker du jeres første møde?

- Det var noget overraskende. Jeg havde ventet, at vi skulle begynde med lidt smalltalk, sådan som man ofte gør for at nærme sig hinanden. Men dronningen brugte ikke mange ord, før hun gav udtryk for, at nu ville hun gerne videre til det centrale. Det kom til at præge de mange samtaler, vi senere fik. Det var store emner, som krigene på Balkan og indsættelsen af Nelson Mandela i Sydafrika, hun var optaget af.

Det siges, at man skal være forberedt inden et møde med dronningen?

- Ja, du kan godt slippe af sted med at være lidt rund i dine formuleringer, men når du så siger farvel, så kan du fornemme, at det alligevel ikke har været helt godt. Dronningen siger jo ikke, hvis hun er utilfreds, men du kan aflæse det på hendes kropssprog. Det skete for mig en enkelt gang, hvor jeg var meget travlt optaget af nogle store beslutninger.

Hvad har hun især formået i de år, hun har været regent?

- At være nationens samlende figur. Den opgave har hun løst til topkarakter. Det er godt gået, for det er ikke en selvfølge at kunne bevare så høj en grad af popularitet og respekt i så mange år.

Er det rigtigt, at du engang kom til at træde på hendes slæb under en dans?

- Faktisk skete det to gange for mig. Den ene gang til en fest i kongehuset, den anden gik hun foran mig - det må have været ved en officiel begivenhed. Jeg tror, hun sagde noget i retning af "Det ville være nyttigt, hvis De trådte ned fra mit slæb". Hun tog det med et smil.

ANDERS FOGH RASMUSSEN:

2001-2009

Hun kan være lidt af en drillepind

- Fotoet er fra 2005, hvor vi fejrer 60-året for befrielsen. Det var en glædelig begivenhed, men der er også en alvor, fordi vi er i Mindelunden med gravene over de faldne frihedskæmpere.

- Jeg har valgt det, fordi Anden Verdenskrig ofte var et samtaleemne, når jeg mødtes med dronningen. Hun var kun et barn dengang, men befrielsen kan hun svagt erindre.

- I min tale den aften sagde jeg tak til frihedskæmperne for at have reddet Danmarks ære, og så gjorde jeg op med samarbejdspolitikken. Det er altid en diskussion, om man skal give undskyldninger for det, der skete i fortiden. Dronningen vidste på forhånd, at jeg ville gøre det.

Hvad er dronningens største styrke?

- Det er den kloge og tænksomme måde, hun udøver sit hverv på. Hun evner at sige noget indholdsrigt og meningsfyldt uden at komme til at genere nogen politisk. Det er virkelig en kunst at kunne det. For nylig oplevede vi det, da hun holdt tale på tv om corona, hvor hun på en meget elegant måde fik givet en formaning til alle.

- Eller som da hun før jul gav et interview til en svensk avis, hvor hun sagde noget om klima. Hun går til grænsen uden at overskride den.

Hvor godt lærte du hende at kende?

- Dronningen skal jo være forsigtig, når det gælder hendes personlige opfattelse af tingene. Men jeg oplevede, at hun lukkede mere og mere op for posen gennem de otte år, hvor jeg var statsminister. Selv om hun ikke på noget tidspunkt gik for langt, så fik jeg efterhånden et indtryk af hendes meninger. Jeg tror, jeg kender dem bedre, end mange andre.

Har du et godt råd til den, der skal møde dronningen for første gang?

- Vær forberedt, for hun kan finde på at slå ned på en enkelt ting, som hun gerne vil have svar på. På den måde er hun lidt af en drillepind. Det mærkede jeg på mit første statsråd som ung skatteminister, hvor jeg skulle forelægge et lovforslag, der handlede om passiv forædling i tøjbranchen. Dronningen syntes, at passiv og forædling var to modsatrettede ting, og det havde hun jo helt ret i.

HELLE THORNING-SCHMIDT:

2011-2015

Det var sjovt og hyggeligt sagt

- Der var ingen tvivl om, at 100-året for danske kvinders stemmeret var betydningsfuldt for dronningen. Ved et af de møder, vi holdt forud for fejringen, fortalte hun, hvordan kvinderne dengang i 1915 gik i optog til Amalienborg for at takke hendes bedstefar (Christian X). På en sjov måde fik hun sagt, at hun ikke var helt sikker på, at han syntes, at det var så fantastisk.

Du var Danmarks første kvindelige statsminister. Hvilken betydning havde det for jeres samarbejde?

- Jeg tror, at hun var glad for, at hun fik lov til at opleve, at Danmark fik en kvindelig statsminister. Det skabte nok en form for bånd, for eksempel kunne jeg mærke, at hun satte pris på de taler, jeg holdt for hende, da hun havde regentjubilæum, og da hun fyldte 75 år. I en af dem talte jeg om den betydning, hun har haft for danske kvinder. Hvordan hun har inspireret mange, særligt i 1970'erne og 80'erne, til at gribe nogle muligheder. Det er der måske ikke så mange før mig, der har sagt til hende.

Er der et møde, du især husker?

- Ja, et af de første, da jeg var blevet statsminister. Det var umiddelbart efter et statsråd med hele regeringen om bordet. Både dronningen og kronprinsen var til stede, og så sagde hun: "Sænk skuldrene, det her er et rum, hvor man kan slappe af og sige, hvad man vil. Der er ikke noget, der kommer uden for de her fire vægge". Det syntes vi alle, var sjovt og hyggeligt sagt.

Der er bred opbakning til monarkiet i den danske befolkning. Du bor i øjeblikket i Storbritannien, hvor mange ser kritisk på kongehuset. Hvad er forskellen?

- Dronning Elizabeth har begået mange fejl, blandt andet over for prinsesse Diana. Modsat vores dronning, som aldrig har sat en fod forkert. Selv en skilsmisse (Alexandra og Joachim, red.) formåede hun at håndtere på en fin måde.

- Jeg er sikker på, at dronningen syntes, det var svært, men hun greb det rigtigt an. Siden er Alexandra og Joachim jo blevet en slags rollemodeller for den "gode" skilsmisse.

LARS LØKKE RASMUSSEN:

2009-2011 - 2015-2019

Fra det reserverede til det mere fortrolige

- Der stod en stærk blæst lige i hovederne på os, og det var ekstremt koldt den dag foran parlamentet i Reykjavik. Det var en timelang forestilling, og jeg nåede at tænke, om man kan byde det til en kvinde i den alder. Men det kan man åbenbart, for dronningen tog det i stiv arm.

- Jeg har valgt billedet, fordi det siger meget om hendes måde at være på - hendes udholdenhed. Men det vidner også om det renommé, hun har ude i verden. Vi fejrede 100-året for Islands selvstændighed, men selv om de dengang sagde farvel og tak til Danmark, så sætter islændingene stadig vores kongehus højt.

Du var statsminister, da prins Henrik blev syg. Hvordan kom det til at præge jeres samtaler?

- I den periode opbyggede vi en fortrolighed, som jeg værner om i dag. Men jeg kan godt sige, at dronningen var meget lettet, efter at hun i sin nytårstale (i 2017, red.) havde sagt, at prinsen ville gå på pension. Dagen efter var der nytårskur på Amalienborg, og der var lettelsen tydelig. Både hos hende og prinsen. Nu var budskabet kommunikeret ud, og det var blevet godt modtaget i befolkningen.

Du har været statsminister i to perioder. Hvordan udviklede jeres samtaler sig over årene?

- Fra det mere reserverede til en større grad af fortrolighed. Jeg har klart indtryk af, hvor hun står. Ikke partipolitisk, for det er jo ikke politik som i politik, man taler om. Men grundholdningerne kender jeg.

- Jeg synes også, at jeg med tiden fik en bedre og bedre fornemmelse for, hvad man kan tale med dronningen om. Men det siger måske mere om mig end om dronningen, at jeg tænker sådan. Hun har jo set statsministre komme og gå og har sikkert haft den oplevelse mange gange.

Du har engang rost dronningen for at være menneskelig uden at være almindelig. Kan det blive sværere for kronprinsparret at mestre det, når det engang bliver deres tur?

- Der er ingen tvivl om, at det er noget andet at være royal i dag end tidligere, fordi vi alle kommer tættere på, blandt andet via sociale medier. Men jeg er helt tryg ved, at kronprinsparret i deres stærke makkerskab kan holde den balance.

METTE FREDERIKSEN:

2019-

Hun behøver kun at sige et par enkelte ord

- Det var noget særligt at møde dronningen i Det Kongelige Teater til fejringen af 100-året for Genforeningen tilbage i januar, fordi hun på mange måder både repræsenterer fortiden og nutiden.

- Det gælder for mange danskere, mig selv inklusive, at vi faktisk ikke har haft andre regenter end dronningen. Hun er en meget væsentlig del af den moderne danmarkshistorie og binder på den måde det hele sammen.

Siden Det Kongelige Teater er Danmark blevet ramt af coronapandemien. Hvad har det betydet for dit og dronningens samarbejde?

- Der sker noget særligt i vores relation, når man skal få Danmark igennem den største krise siden Anden Verdenskrig. Det bliver en anden måde at tale sammen på. En anden fortrolighed, intensitet og alvor.

17. marts oplyste Mette Frederiksen på et pressemøde, at regeringen ville indføre et forbud mod forsamlinger på flere end ti personer. Umiddelbart efter holdt dronningen tale, og den har ifølge statsministeren haft stor betydning for, at befolkningen bakker op om de beslutninger, der er taget.

- Jeg stod og så med, ligesom mere end tre millioner danskere gjorde den aften. Man var slet ikke i tvivl om, at dronningen mente det med krop og sjæl.

- Hendes autoritet efter fire årtier som regent er så stor, at hun kun behøver at sige et par enkelte ord, så ved vi godt, at det er sådan, vi skal gøre tingene. Det har stor betydning for, at vi kan komme igennem det her med det nationale sammenhold i behold.

Hvad er dit indtryk af dronningen i sådan en krisesituation?

- Jeg oplever en dronning, som er fuldstændigt tilstedeværende i krisehåndteringen. Ofte fremhæves dronningens dybe viden om rigsfællesskabet og vores historie. Men jeg oplever en dronning, som er lige så belæst og reflekteret i forhold til det dagsaktuelle.

- Med en fuldstændig detaljeret viden om udviklingen af corona og perspektiverne ikke bare i Danmark, men også i andre lande. Der er ikke tid til at tøve i denne tid. At opleve en dronning, der heller ikke tøver, er en meget, meget stor styrke for os som folk.

/ritzau/

Hertuginde Meghan og prins Harry af Storbritannien
Kongelige

Meghan får medhold:

Stor afsløring stoppet

Person podes for coronavirus i Ringsted
Corona

112 nye smittede:

Tallene stiger fortsat

Stand på bogmessen Bogforum i Bella Center 2019
Bøger

Dansk kæmpemesse

aflyst

Prins Joachim og familien
Kongelige

Prinsesse Marie: Det har været svært for børnene

Kurt Thorsen
Kendte

Kurt Thorsen frygter for sit liv

Dør med skilt der viser politi
Krimi

Frækt tyveri: Forlod byggemarked med masser af varer

Strand
Nyheder

Ny ferielov kan koste dig efterårsferien - det her skal du være obs på

Indbrudstyve filmet af videoovervågning
Krimi

Mystisk serie af indbrud i burgerkæde

Forlystelse på Bakken
Corona

Her hamstrer gæsterne mundbind

folk på stranden
Nyheder

Er du klar? - massiv varme på vej

Københavns Lufthavn
Nyheder

Farvel til 650: Københavns Lufthavn vil fyre hver fjerde

DSB togvogn
Corona

Så er det slut med gratis pladsbilletter

Kvinde med mundbind
Corona

Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind

Mand og kvinde i en seng
Sex og samliv

Sexlegetøj trøster i den skuffende sommer

Thomas Frank
Sport

Danskere missede over en milliard kroner

Eksplosion i Beirut
Nyheder

Eksplosion i Libanon: Lager indeholdt 2750 ton kemikalier

sedler og mønter
Nyheder

Snusfornuft: Færre dårlige betalere i RKI

Prins Joachim prinsesse Marie
Nyheder

Prins Joachim udskrevet

Mette Frederiksen Godhavn
Nyheder

Godhavnsdrenge vil 

have erstatning

Fyldt køleskab
Mad og drikke

6 gode råd:

Sådan undgår

du madspild

Lufthavn bagage
Helt vildt

Stoppet i lufthavn:

Havde skelet i kufferten

En snavset plastikbeholder
Mad og drikke

Sådan får du rene

plastikbeholdere

på ét minut

Eksplosion Beirut
Nyheder

BILLEDSERIE: Havnen i

Beirut uigenkendelig

efter eksplosion

Kåre Mølbak
Corona

Kåre Mølbak: Stands

genåbningen

Eksplosion Beirut
Nyheder

Kraftig eksplosion

ryster hovedstad

Spaniens ekskonge Juan Carlos.
Kongelige

Skandalekongen

er flygtet til Caribien

Thomas Frank Brentford
Sport

Danskere i kamp om

1,4 mia kroner

Motorvej set gennem forrude på bil
Krimi

Spøgelsesbilist

lavede U-vending

på motorvejen

Michelle Hørlyck Weber
Krimi

Michelle

fundet død

Helikopter på strand med SOS skrevet i sandet
Helt vildt

Tre mænd

reddet af SOS

på stranden

 iberisk skovsnegl - også kendt som dræbersnegl
Nyheder

Sådan får du bugt med

havens dræbersnegle

Skilt foran Danish Crown-slagteriet i Ringsted.
Corona

Må sende syge

smittede til

nabokommuner

israelske soldater i Golanhøjderne
Nyheder

Israel angriber

naboland

Ulykke på motorring 3
Krimi

Kvinde død

efter ulykke med

løsrevet autoværn

Den coronaramte polske slagteriarbejder Kamil Wotjek sidder i en køjeseng
Corona

Syg Danish Crown-medarbejder bor med 65 andre polakker

En stipper på scenen
Nyheder

Strippersag

i Frømandskorpset

Spanske demonstranter demonstrerer mod ekskongen Juan Carlos
Nyheder

Ekskongen anklages

for korruption:

Nu forlader han landet

Computer og nemid-kort
Krimi

Telefon-svindlere

narrede millioner fra

ældre borgere

Passager i metrotog - nogle bærer mundbind
Corona

Professor: 

Mundbind

er det eneste alternativ

til nedlukning

Morten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti
Nyheder

Messerschmidt ny

næstformand i DF

Hilda og Keld Heick
Film og TV

Første navn afsløret: 74-årige Heick er klar til Vild med dans

Danish Crown-slagteriet i Ringsted
Corona

Tallene stiger:

207 nye smittede

i Danmark

Pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus med overborgmester Frank Jensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen
Sport

Dansk cykelfest

er udskudt 

Kjeld Kirk Kristiansen
Kendte

Lego-familien vil have fingre i historisk travbane

Pelle Peter Jencel
Kendte

Lykkelige DR-værter: Vi skal være forældre

Bent Fabricius-Bjerre
Kendte

Bent Fabricius-Bjerre blev bisat med familien omkring sig

brand i en lejlighed i Viby J
Krimi

Uforklarlig brand i boligblok: Flere skal genhuses

Ilse Jacobsen på Hornbæk Strand
Kendte

Gummistøvle-dronning sælger sin vandkantsvilla

prins joachim
Kongelige

Tvivlsomt om prins Joachim bliver klar til nyt job

Ældre par i haven
Nyheder

Frivillighed skal stoppe behovet for at hæve pensionsalderen 

ulykke på Motorring 3
Krimi

Voldsom ulykke i myldretiden: Dele fra autoværn ramte flere biler

Hval
Krimi

Kvinde på dykkertur: Mast mellem to hvaler 

politibil
Krimi

14-årig død: Kørte galt i familiens bil

Michelle Hørlyck Weber
Krimi

Michelle er stadig væk: Efter fund frygter politiet det værste

Hornbæk Strand
Nyheder

Livreddere vil gøre strand dårligere

Singer-songwriteren Tim Bendzko og reggae-sangeren Shaggy
Corona

Popkoncert skal fungere som smitteeksperiment

folk på stranden
Nyheder

Varmebølge er på vej

mundbind
Corona

Revet væk: Massevis af mundbind på vej mod Danmark

Wilford Brimley
Film og TV

Legendarisk

skuespiller død

Hurtigruten smitte
Corona

Smitte breder sig

norsk passagerskib

SpaceX Astronauter
Nyheder

SpaceX-astronauter

tilbage på jorden

Jesper Binzer DAD
Underholdning

DAD-sanger: De havde

sex og stjal vores

romerhjelm

Donald Trump Adolf Hitler
Nyheder

Sammenligner

Trump med Hitler

El Marro
Nyheder

Stod bag bølge af vold:

Narkoboss knaldet

En afsærret Shell-tankstation
Nyheder

12-årig pige dræbt

i skyderi ved benzintank

Lars Ulrich står bag trommesæt i Parken
Krimi

For høj musik i haven

giver bøder

mange døde af hjembrændt alkohol
Nyheder

86 døde af

hjemmebrændt alkohol

Billede af ung kvinde med grønne negle
Helt vildt

Mirakel:

Teenager fundet efter 8 dage

i øde skov

Jumbojet fra BA i lufthavn
Rejser

Mus forsinker

flyrejse i timevis

En grøn Suzuki foran grafittimur
Biler

Test: Suzuki Jimny

Jeep i kogevask

Billede af formanden for WHO edros Adhanom Ghebreyesus
Nyheder

Rystende melding

fra WHO

En astronaut kravler igennem slusen på Rumstationen ISS og bliver modtaget af tre andre astronauter
Nyheder

SpaceX-astronauter lander

i dag

James Cordon i jakkesæt og slips
Film og TV

James Cordon skal

erstatte Ellen Degeneres

Burgere på grill
Mad og drikke

Sådan griller du

perfekte burgere

Arne Juhl Mette Freeriksen
Nyheder

Arne undsiger 

regeringen

Spanien rejsevejledning
Corona

Spanien krydser kritisk grænse - kan blive lukket for rejser

Prins Andrew
Kongelige

Prins Andrew: Sexorgie

med mindreårige piger

Morten Messerschmidt
Nyheder

Messerschmidt

udfordrer

Thulesen-Dahl

Ringsted smitte slagteri
Corona

Yderligere 18 ansatte er

smittet på slagteri

Mundbind
Corona

Mundbind udsolgt flere steder