Staten skal kunne lukke skoler med problemer

Regeringen præsenterede torsdag et såkaldt ghettoudspil i Mjølnerparken i København. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix)

Regeringen foreslår, at det skal være muligt at lukke skoler, som ikke lever op til nogle minimumsresultater.

Hvis en skole gentagne gange har dårlige resultater, skal det i sidste ende være muligt at lukke den.

Sådan lyder et forslag i regeringens udspil "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030".

Som eksempel nævnes, at hvis en skole "tre år i træk har for mange fagligt svage elever og et stort omfang af snyd til eksamener, skal der gribes konsekvent ind".

I udspillet beskrives også to andre sanktionsmuligheder over for skoler, hvor resultaterne svigter.

En skole med problemer kan blive tilbudt vejledningsforløb, og kommunen kan blive pålagt at udstede en handlingsplan for at forbedre niveauet.

Derudover vil staten også kunne overtage ledelsesansvaret på skolen midlertidigt.

I udspillet vurderes det, at "forslagene i høj grad vil finde anvendelse over for folkeskoler med en stor andel elever fra udsatte boligområder".

Også for ungdomsuddannelser arbejdes der på en tilsvarende model.

Det er op til det statslige tilsyn at vurdere sanktionerne.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med kommunerne og deres opgaver på folkeskoleområdet.

Kvalitetstilsynet skal med hjælp fra årlige screeninger af skolernes resultater være med til at finde de skoler, som har vedvarende problemer.

Screeningen tjekker blandt andet for eksamensresultater og trivsel.

Allerede nu er det muligt for styrelsen at pålægge kommunen at udarbejde handlingsplaner.

/ritzau/