skoler Svage elever dumper på stribe

De bogligt svage elever på ungdomsskolerne er sendt til tælling ved eksamensbordet. Stadig flere dumper i dansk, matematik og engelsk.

Af Kåre Kildall Rysgaard
kary@avisen.dk
@BRØD:Der var drøje hug til eleverne på ungdomsskolerne i Århus Amt, da de var til niende klasses afgangseksamen i sommer. I matematik og retstavning kunne lærerne pege på hver tredje elev og sige dumpet , og i engelsk fik hver femte elev en dumpekarakter.
Det viser en ny statistik fra Undervisningsministeriet. I ungdomsskolerne går der ofte elever, som ikke kan klare sig i folkeskolen og som derfor er blevet henvist til en alternativ skolegang.

Skrøbelige unge

Der har været meget fokus på at hjælpe de unge, hvor nogle har problemer med hash, familien og adfærden, men alligevel var prøveresultatet ved eksamen i sommer markant ringere end både i 2004 og 2005.
»Det her er meget skrøbelige unge. Nogle vælger at gå til eksamen, selvom lærerne har anbefalet dem at vente et år for at blive mere studieparate,« fortæller Jesper Bentsen, afdelingsleder på HU og Flexskolen, der underviser elever, som er henvist fra psykologisk og pædagogisk rådgivning og politiet. Han skønner, at eleverne har fået flere problemer, og det kan være med til at forklare den stigende dumpeprocent.

Skal undersøges

Formanden for børn- og ungeudvalget i Århus Kommune, Jacob Bundsgaard Johansen (S), studser over, at så mange elever fra ungdomsskolerne dumper deres eksamener. Han vil nu bede Børn- og ungemagistraten om en forklaring.
»Er vores indsats i skolen blevet ringere, eller er eleverne blevet mere bogligt svage,« siger han.
Også byrådspolitikeren Laura Hay (V) vil gerne undersøge, om det er en tendens, at skoletrætte elever på ungdomsskolerne klarer sig dårligere til eksamen.
»Det er svage elever, der ikke råber vagt i gevær, hvis undervisningen bliver ringere,« siger hun og tilføjer, at Århus Kommune allerede har ansat ekstra psykologer, der skal hjælpe børn med vanskeligheder.