SF: Nu skal der styr på vandet
Brug penge og få styr på vandet, lyder det fra SF Foto: Colourbox
Offentlige penge på kloaker, så folk ikke får vand i kældrene. Det foreslår SF

SF giver regeringen skylden for vand i kældrene.

SF foreslår national handlingsplan efter dele af landet er blevet ramt af monsterregn. Monsteregn vil ramme os oftere i fremtiden på grund af klimaforandringerne, derfor skal Danmark forberedes bedre, lyder det.

"Alt for mange af os har vand i kælderen i disse dage. Noget som vi i langt højere grad kunne have undgået, hvis regeringen havde været villige til at gennemføre en strategi for klimaændringer, der tager højde for massive vandmængder. Men nej desværre har regeringen siddet på hænderne, og resultatet mærker de fleste af os - overskudsvand som oversvømmer vores kældre," udtaler Pia Olsen Dyhr, miljøordfører for SF.

SF vil bruge offentlige penge på at renovere kloakkerne.

"SF ønsker en samlet strategi, hvor vandafstrømning sikres, kloakkerne renoveres og flere overflade til vandafledning skabes. Derfor er vi også villige til at fremrykke offentlige investeringer, så kommunerne reelt kan handle på problemet. Det er jo ikke første gang, vi danskere oplever denne slags former for oversvømmelse. Det er trist, for vi har masser af redskaber, som bare ikke bruges i dag," afslutter Pia Olsen Dyhr

SF foreslår følgende fem vigtige tiltag, der er nødvendige, hvis Danmark skal gøre sig klar til de kommende klimaændringer:

- Udarbejde en sammenhængende plan for vandafstrømning, kloakrenovering og naturlig opstemning af voldsomme regnskyl, i samarbejde med kommunerne

- Udarbejde en klimavandmiljøplan og inddrage klimaforandringerne i vandrammedirektivets første fase

- Fremlægge forslag til ændring af planloven, så der ikke kan bygges i områder, der kan trues af oversvømmelse i byggeriets forventede levetid

- Udarbejde en national strategi for hvilke kyststrækninger, der skal beskyttes mod stigende vandstand

- Udarbejde en naturplan for en sammenhængende og robust natur i Danmark i et klima under forandring.