Seniorførtidspension kan koste dig 26.000 kr.
Seniorførtidspensionen er varm luft, mener FOA.
Colourbox
Nye beregninger fra AE viser, at der kan være store økonomiske tab forbundet med at blive tvunget på seniorførtidspension i stedet for at gå på efterløn. .

Spænd livremmen ind!

Hvis den ene halvdel af et ægtepar i fremtiden tvinges på førtidspension i stedet for efterløn, som den borgerlige regering har lagt op til i tilbagetræknings-reformen,kan det betyde et økonomisk smæk i familiekassen på mellem 15.000 og 26.000 kroner årligt.

Det viser en analyse, som AE har foretager for FOA. Hos fagforbundet langer man kraftigt ud efter regeringens aftale.

"Hele den argumentation, som statsministeren har haft for, at det er mere solidarisk at lave en førtidspensions-ordning end at have en efterløn, er noget forvrøvlet sludder," siger FOA’s formand, Dennis Kristensen ifølge Ritzau.

Modregning eller ej

Seniorførtidspensionen kom på bordet mod slutningen af forårets forhandlinger. Det var en forsikring om, at der også fremover ville være en ordning for de mest nedslidte lønmodtagere.

Når regnemaskinerne fra AE vender pil nedad på det økonomiske barometer, handler det en kombination af lavere satser samt reglerne for modregning af ægtefællens indkomst.

Beregningerne tager nemlig udgangspunkt i at en mulig seniorførtidspension teknisk set vil fungere, som den nuværende førtidspension.

Større smæk, hvis konen tjener kassen

Gifte på førtidspension modtager 169.260 kroner årligt, mens den lave efterlønssats ligger på 181.220 kroner. Derudover modregnes 30 procent af ægtefællens indkomst i førtidspensionen, mens der ikke sker modregning i efterlønnen.

Det vil kunne mærkes på bundlinjen, viser analysen.

Helt præcist vil et ægtepar bestående af et medlem af FOA-medlem og en LO’er stå til at miste omkring 15.000 kroner om året. Et ægtepar bestående af et FOA-medlem og en funktionær vil miste 26.000 kroner.

Minus 130.000 kroner på fem år

Af aftalen om en tilbagetrækningsreform fremgår det, at målgruppen for ordningen er personer, der har mindre end fem år til folkepensionsalderen, og som efter en langvarig arbejdsmarkedstilknytning føler sig nedslidte.

Over en fem-årig periode kan der altså blive tale om beløb i størrelsesordenen mellem 75.000 til 130.000 kroner.

S: Løkke snyder de svage

Hos socialdemokraterne, der hele tiden har været i mod tilbagetrækningsreformen, mener man, at Lars og Co. bevidst har ført vælgerne bag lyset.

"Det er at stikke blår i øjnene på folk, hvis man forsøger at bilde dem ind, at seniorførtidspensionen er en forbedring af vilkårene i forhold til efterlønnen. Det er ren og skær manipulation," siger finansordfører Morten Bødskov (S) ifølge Ritzau.

Sådan ser regnestykket ud:

Ægtepar: FOA-medlem gift med en LO'er
Efterløn
Førtids-pension

Forskel
Lønindkomst 362.982 362.982 0

Efterløn/
førtidspension

181.220 152.436 - 28.784
Skat og udgifter til a-kasse mv
197.745 184.329 - 13.416
Disponibel indkomst
346.457 331.089 - 15.368

 


Sådan ser regnestykket ud:

Ægtepar: FOA-medlem gift med en funktionær
Efterløn
Førtids-pension

Forskel
Lønindkomst 509.670 509.670 0

Efterløn/
førtidspension

181.220 135.360 +45.860
Skat og udgifter til a-kasse mv
270.562 250.777 - 19.785
Disponibel indkomst
420.329 394.253 - 26.075
Seniorførtidspension

Den borgerlige regering har med aftalen om tilbagetræknings-reformen lagt op til en såkaldt ’seniorførtidspension’, der skal erstatte efterlønnen. Ifølge aftalen skal den gælde for ’dem, der har behov’, og som er mindre end fem år fra folkepensionsalderen.