Scharla tabte, men retssikkerheden vandt
Han tabte kampen mod staten. Alligevel mener advokaten, der førte Scharla Nielsen-sagen i Højesteret, at retssikkerheden har vundet.

En god dag for retssikkerheden.

Sådan bliver fredag den 15. december 2006 betegnet, hvis man spørger advokat Jes Anker Mikkelsen. Og det på trods af, at Højesteret netop denne dag afsagde en dom til fordel for staten på bekostning af hans klient, afdøde H.P. Scharla Nielsen. Scharla Nielsen kæmpede i otte år mod staten, som efter hans mening havde snydt danskerne for milliarder af kroner ved ikke at regulere overførselsindkomster og skattegrænser korrekt i forhold til lønudviklingen.

»Det er selvfølgelig en skuffelse, at vi ikke fik medhold i Scharla Nielsens kritik af Finansministeriet og på den måde kom helt i mål. Men jeg glæder mig over, at vi kom rigtig langt,« siger Jes Anker Mikkelsen og henviser til, at selv om dommerne ikke gav Scharla Nielsen medhold, valgte Højesteret, i modsætning til landsretten, at give Scharla Nielsen ret på nogle punkter. Han fik ret i, at den lovgivning, som hele sagen handlede om, havde nogle svagheder og ikke var ordentligt gennemtænkt.

»Det er en god dag for retssikkerheden. Jeg synes, at det er betryggende, at helt almindelige borgere kan få deres sag prøvet hele vejen gennem systemet og få fri proces til det. Jeg synes, at det er en rimelig dom, og jeg synes, at vi allesammen kan være glade for den,« siger Jes Anker Mikkelsen.

Scharla Nielsen-sagen har været en enestående sag, fordi en enkelt mand har udfordret den danske stat og har fået fri proces til at gøre det. Sagen har varet i otte år og handler om, at Scharla Nielsen har anklaget Finansministeriet for at snyde med beregningen af satser for overførselsindkomster. Han har også anklaget ministeriet for at snyde med beløbsgrænser for skat, fordi grænserne efter hans mening ikke har fulgt den generelle lønudvikling i samfundet.

H.P. Scharla Nielsen døde i august 2006, og siden er sagen blevet ført af hans arvinger. De glæder sig over, at der nu er sat punktum i sagen, fortæller advokaten.

»De er glade for, at det lykkedes Scharla Nielsen at pege på nogle svagheder i lovgivningen. Scharla Nielsen førte jo aldrig denne sag for at få penge. Han gjorde det for princippets skyld. I dag fik han, hvad han kom efter, nemlig en kritik af Finansministeriets administration,« siger Jes Anker Mikkelsen.

Hvis Scharla Nielsen havde vundet sagen, havde staten skullet udbetale 80 milliarder kroner til borgere, der havde fået for lidt i overførselsindkomster og var blevet trukket et forkert beløb i skat. Det har statens advokat, kammeradvokat Gregers Larsen, tidligere vurderet. Beløbet ville svare til hele statens overskud i et år.