Sænkelse af afgift på el forventes at øge CO2-forbrug

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser kritik af regeringens energiudspil. Kritik går på sænkelsen af afgiften på el. Den får isoleret set ifølge regeringens egne beregninger CO2-forbruget til at stige. (Foto: Foto: Jonas Olufson/Scanpix)

Beregninger fra regeringen viser, at energiudspil øger CO2-forbrug med 400.000 ton CO2 om året.

Et af nøgleelementerne i regeringens udspil til en energiaftale forventes ifølge beregninger fra Klima- og Energiministeriet at føre til, at Danmarks udledning af CO2 i 2030 er øget med omkring 400.000 ton om året.

Det skriver Information.

Det handler om afgiften på el. Regeringen foreslår at sænke den med 25 øre per kilowatt-time. Med den lavere afgift på el forventes forbruget at stige.

Og selv om regeringens mål er, at halvdelen af Danmarks energi skal komme fra vedvarende kilder, så vil resten stadig blive produceret af energikilder, som kræver CO2-forbrug at producere.

Derfor vil en stigning i forbrug og herefter produktion føre til en øget udledning af CO2, viser beregningerne. For at få de 400.000 ton i perspektiv førte en typisk husstands elforbrug ifølge Information sidste år til 0,76 ton udledt CO2.

Et regningsnotat, som Jyllands-Posten har set, viser, hvor stor en del af udspillet, den sænkede elafgift udgør.

Frem mod 2025 går hver tredje krone i regeringens udspil til sænkelsen af afgiften på el. Efter 2025 stiger andelen til mere end 40 procent - en manglende indtægt svarende til 1,5 milliarder kroner om året.

Forventningen om et øget CO2-forbrug får formanden for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, til at kritisere regeringens udspil.

Han afviser, at regeringens udspil alene er nok til at opfylde Danmarks egne klimamål eller Parisaftalen, der blev indgået på klimatopmødet i Paris i 2015.

Også seniorkonsulent i Det Økologiske Råd Søren Dyck-Madsen så gerne sænkelsen af afgiften taget ud af forslaget.

- Det giver en øget CO2-udledning, fordi der bliver brugt mere el, for vi skal hele tiden huske på, at elproduktionen har en fossil slagside, siger han til Information.

Danmarks Naturfredningsforening kalder regeringens forslag "dybt uansvarligt". Præsident Maria Reumert Gjerding, der indtil for nylig var medlem af Folketinget for Enhedslisten, kommer med dette råd:

- Der er sænkelser af elafgiften, der kan give rigtig god mening, siger hun til Ritzau.

- Regeringen behøver bare at lytte til sit eget klimaråd, som har peget på, hvordan man skal omlægge elafgiften til i stedet at være en CO2-afgift, så vi pålægger afgiften på den energitype, der forurener.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser kritikken. Han oplyser, at regeringen efter sommerferien vil præsentere flere tiltag, der skal sikre en grøn omstilling i Danmark.

- Vi foreslår en reduktion af afgifterne, fordi de danske forbrugere er underlagt uforholdsvis høje afgifter i forhold til andre, siger han til Information.

Han peger på, at regeringens udspil samlet set sænker udledningen af CO2 i Danmark.

/ritzau/