S: Kulturudspil er en markant svækkelse af kulturen

Socialdemokratiet holder pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet, onsdag den 22. august 2018. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix)

Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, kritiserer regeringens finanslovsudspil på kulturområdet.

Selv om kulturminister Mette Bock hævder at styrke kulturen med et finanslovsudspil, der tilfører 100 millioner kroner årligt i fire år til en række institutioner og initiativer, så er det ikke rigtigt.

I hvert fald, hvis man spørger Mogens Jensen, der er kulturordfører for Socialdemokratiet.

- Det er jo ikke et løft af kulturområdet, som Mette Bock præsenterer.

- Det er selvfølgelig positivt, at man vil spare mindre på nogle institutioner, end der var lagt op til.

- Men virkeligheden er jo, at der stadig vil være store besparelser i årene fremover ud over de besparelser, der allerede er gennemført, siger han.

Mogens Jensen henviser til det såkaldte omprioriteringsbidrag, der blev indført i 2015.

Det har hvert år tvunget statslige kulturinstitutioner til at spare to procent på driftsbudgettet, og indtil videre er der ikke meldt en endelig slutdato ud.

- Sammenholdt med, at man samtidig har fjernet 900 millioner kroner til radio og tv de kommende fire år i forbindelse med medieaftalen, så er der tale om en historisk nedskæring, der vil svække dansk sprog og dansk kultur, siger Mogens Jensen.

Han så derudover gerne, at kulturen blev styrket mere bredt - ikke bare geografisk, men også socialt.

- Ministeren vil gerne støtte eliten, men det er mindst lige så vigtigt, at vi har bredden med.

- Op mod en tredjedel af danskerne benytter sig enten slet ikke eller kun i begrænset omfang af kulturtilbud.

- Det er typisk dårligt stillede familier, men det hænger også sammen med, at kulturstøtten ikke er jævnt fordelt ud over hele landet, siger Mogens Jensen.

/ritzau/