Rengøringsansatte Liselotte: Lad os løse sosu-opgaver hos de ældre

FOA skal anerkende at opgaveglidning fra sosu’er til "ufaglærte hjemmehjælpere" kan være en acceptabel løsning, mener Liselotte Gitte Kjærup-Nielsen, som er uuddannet hjemmehjælper. (Foto: Modelfoto: Shutterstock/Ritzau Scanpix)

Ufaglærtes kompetencer vil aldrig være på højde med de social- og sundhedsansattes, siger formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann.

Der er opstået en mindre intern krig i FOA.

Krigen begyndte, da formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann, i en artikel i Fagbladet FOA blandt andet sagde:

- Den visiterede hjælp er ikke kun at gøre rent. Det er også at kigge, om der er en forværring i borgerens tilstand, om de er begyndende demente eksempelvis. Det har rengøringsassistenter ikke fagligheden til at vurdere og videregive.

Udtalelsen kom Torben Hollmann med i artikel, som omhandler manglen på social- og sundhedsansatte. En manglen som, ifølge en fremskrivning lavet af FOA, betyder, at der i 2026 vil mangle 40.000 assistenter og hjælpere.

Torben Hollmanns udtalelse gjorde 57-årige Liselotte Gitte Kjærup-Nielsen vred. Hun er uuddannet hjemmehjælper i Aalborg Kommunes rengøringsenhed, fællestillidsrepræsentant og mener, at de social- og sundhedsansattes praktiske opgaver godt kan gives til rengøringspersonale.

- Det lød nærmest som om, at rengøringspersonalet ikke kan noget, og at vi ikke er i stand til at observere borgernes tilstand. Det skulle ikke have lov at stå alene, siger Gitte Kjærup-Nielsen til fagbladet.

Hun fik luft for sin frustration ved at publicere en pressemeddelelse på FOA Nordjyllands hjemmeside.

Her skriver hun blandt andet, at hun "mener, at uddannelse af flere social- og sundhedsansatte er vejen frem, men realistisk set vil det tage årevis at få uddannet det antal, vi kommer til at mangle på landsplan. Derfor er det helt urealistisk, hvis der kun er fokus på uddannelse. Anerkend at opgaveglidning fra sosu’er til ’ufaglærte hjemmehjælpere’ kan være en acceptabel løsning!".

Liselotte Gitte Kjærup-Nielsen har næstformand i FOA Nordjylland, Pia Pedersen, opbakning til, at opgaveglidning er en nødløsning på den store sosu-mangel.

- Vi ved, at personalet i rengøringsenheden i Aalborg har gennemgået et uddannelsesforløb, som gør, at de vil være mere kvalificeret, end hvis vi tager ledige ind, der ikke har erfaring eller uddannelse inde for området, siger Pia Pedersen.

Torben Hollmann anerkender, at opgaveglidningen muligvis fungerer i Aalborg Kommune, men han mener absolut ikke, at modellen bør udbredes til andre kommuner, eller at det er en hensigtsmæssig løsning på manglen af social- og sundhedspersonale, skriver Fagbladet FOA.

- Det er rigtig godt, at Liselotte og kollegerne i rengøringsenheden har gået på nogle kurser og fået flere kompetencer, men det kan man ikke være sikker på vil ske i andre kommuner. Og så er de faktisk ufaglærte. Deres kompetencer vil aldrig være på højde med de social- og sundhedsansattes, siger han og fastholder, at den mest holdbare og langsigtet løsning på problemet er at uddanne flere til faget.