Regeringen vil sprede udsatte børn
Hjælper det at fordele udsatte børn på flere instutitioner og at sende deres forældre på kursus i at være gode forældre? det vil regeringen teste i 2007.

Udsatte børn skal spredes ud på flere børnehaver, deres forældre skal på kursus i at være gode forældre, og deres pædagoger skal have bedre og mere efteruddannelse.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne i en netop offentliggjort undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet ’Socialt udsatte børn i dagtilbud’, og allerede i begyndelsen af det nye år vil Ministeriet for Familie og Forbrug give sig til at teste anbefalingerne.

Det sker konkret ved at sætte en række forsøg i gang, som skal køre i flere af landets daginstitutioner over de næste to til tre år.

»Vi vil nu igangsætte nogle store modelprojekter, hvor vi vil have fokus på eksempelvis opkvalificering af personalets kompetencer i forhold til udsatte børn og forældreinddragelse,« siger den nyligt tiltrådte familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K).

Det arbejder hendes embedsværk derfor i øjeblikket på at sætte i gang.

»Jeg sidder netop nu og skriver på udbudmaterialet til forskere, som kan byde ind, hvis de er interesserede i at være med til at teste effekten af at sprede udsatte børn, afholde forældrekurser og efteruddanne pædagoger,« siger specialkonsulent Christian Barfoed-Høj fra Ministeriet for Familie og Forbrug.

Hun understreger dog, at det endnu er ikke fastlagt præcis, hvordan anbefalingerne skal testes.

Der er sat 15 millioner kroner af til forsøgene – eller modulprojekterne, som Ministeriet for Familie og Forbrug selv omtaler dem.