Regeringen vil gøre danskerne papirløse: Kan frigøre 7,5 millioner arbejdstimer

Ved at sikre at nye love kan administreres digitalt, forventer regeringen at kunne spare tre milliarder kroner i 2025. Yderligere kan 7,5 millioner arbejdstimer hvert år frigøres fra administration i den offentlige sektor. Det skal give hænder til andre opgaver, siger innovationsminister Sophie Løhde, (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix)

Borgernes kontakt til det offentlige skal i endnu højere grad ske digitalt, ønsker regeringen med nyt udspil.

Danskerne skal i højere grad kunne leve papirløst. Papirbreve fra det offentlige og papirer på offentlige kontorer skal skrottes, og mødet med myndighederne skal i højere grad ske online.

For fra 1. juli 2018 skal alle nye love så vidt som muligt kunne administreres digitalt, hvis det står til regeringen. Med et nyt udspil skal borgernes kontakt til det offentlige nemlig så vidt som muligt ske digitalt.

Formålet er blandt andet at gøre administrationen mere enkel og effektiv, lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V).

- I dag er der alt for mange eksempler på, at lovgivningen er udformet så komplekst, at den er meget svær at administrere ude i virkeligheden - både for sagsbehandlere og it-systemer.

- Derfor vil vi med et nyt udspil sikre, at vi får tænkt digitalisering ind i lovgivningen fra start, så vi efterfølgende kan sætte strøm til den.

Før i tiden skulle landets borgere eksempelvis udfylde selvangivelsen på en stak papirer. Og anmodningen om feriepenge skulle ligeledes udfyldes i et printet skema, som både medarbejder og arbejdsgiver skulle underskrive.

De processer er i dag blevet digitale. Og det er den slags administration, som regeringen vil sikre, kan ske på nettet, når der bliver fremsat nye love og regler fra sommeren næste år.

Ved at sikre at nye love kan administreres digitalt, forventer regeringen at kunne spare tre milliarder kroner i 2025.

Yderligere kan 7,5 millioner arbejdstimer hvert år frigøres fra administration i den offentlige sektor. Det skal give hænder til andre opgaver, lyder meldingen fra ministeren.

- På den måde vil vi i den offentlige sektor hvert eneste år kunne frigøre millioner af timer, som kan bruges på kernevelfærd i stedet for administration, siger Sophie Løhde.

Som en del af udspillet foreslås det også, at der etableres en ny statslig enhed, som skal vurdere, om udkast til nye love lever op til kravene om at kunne administreres digitalt.

Innovationsministeren håber på politisk opbakning til udspillet, når det skal forhandles med Folketingets partier som en del af finansloven i efteråret.

Sådan ser de digitale krav til nye love ud

Når politikerne kommer med initiativer til nye love, skal det ifølge regeringen fra 1. juli 2018 være obligatorisk at vurdere, om lovene kan administreres digitalt. 

Det er i hvert fald regeringens ambition med et nyt udspil. For det skal være enkelt og effektivt for borgerne af møde det offentlige, lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V).

Derfor skal alle nye love fra næste sommer så vidt som muligt kunne administreres digitalt - uden papirer der skal printes, udfyldes og sendes.

Her er et overblik over de seks principper, som fremtidige lovforslag ifølge ministeren skal leve op til:

1. Lovgivningen består af enkle og klare regler.

2. Al borger- og virksomhedskommunikation bør så vidt som muligt være digital.

3. Begreber bør være ens, og relevante data bør så vidt muligt genbruges på tværs af myndigheder.

4. Fællesoffentlige it-løsninger og standarder bør anvendes. 

5. Lovgivning bør forebygge snyd og fejl. 

6. Lovgivningen bør understøtte hel eller delvis automatisering af sagsbehandlingen, hvor det er muligt. Det indebærer, at lovgivningen i udgangspunktet: 

- Indeholder objektive kriterier frem for skøn. 

- Er teknologineutral.

- Indeholder klare og entydigt definerede begreber.

- Anvender fællesbegreber frem for særbegreber. 

- Genbruger eksisterende data.

- Standardiserer processer. 

Kilde: Regeringen og Finansministeriets rapport "Enkle regler, mindre bureaukrati - lovgivning i en digital virkelighed".

/ritzau/