Rapport: Jobcentre sejler i inkompetence
Jobkonsulenterne på landets jobcentre mangler ofte kompetence til at rådgive de ledige på en forsvarlig måde. Foto: Colourbox.com
En ny undersøgelse af kompetencer og uddannelser blandt jobkonsulenter afslører, at der er alvorlige huller, som kan skade svage ledige.

Hver femte jobkonsulent mangler en relevant uddannelse, mens mange af jobkonsulenterne mangler opkvalificering.

Det konkluderer en ny rapport fra Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet, som er foretaget blandt medarbejdere og chefer i 27 af landets 91 jobcentre.

Den manglende kompetence kan få alvorlige konsekvenser for de jobsøgende danskere, som risikerer, at der ikke bliver taget et fagligt forsvarligt hensyn til eksempelvis deres sociale problemer, og at de skubbes i aktivering uden at være parate til det, siger professor Henning Jørgensen, som er en af forfatterne bag rapporten.

"Hvis man tror, det er et område, der kører professionelt, så tager man fejl. Der har ikke været nogen fast rekrutteringspraksis. Socialrådgivere udgør kun 40 pct. af dem, der har med de ikke-arbejdsmarkedsparate at gøre," siger Henning Jørgensen til Newspaq.

Han er bange for, at de svage jobsøgere bliver mishandlet i systemet, fordi de bliver stillet over for krav, som de ikke kan leve op til.

Det er socialrådgivernes formand, Bettina Post, enig i. Hun kalder situationen grotesk.

"Mange af dem, som ender på førtidspension, kunne vi have hjulpet anderledes, hvis vi meget tidligere i forløbet havde reageret anderledes," siger Bettina Post til Newspaq.

Hun mener, at samtidig med, at der mangler kvalificerede jobkonsulenter i jobcentrene, er der så mange regler på området, at det står i vejen for en regulær indsats over for svage jobsøgere.

Ifølge loven skal jobcentrene arbejde isoleret fra resten af de kommunale forvaltninger, hvilket skaber en barriere i forhold til at arbejde tværfagligt for problemtyngede ledige, forklarer Bettina Post

"I forhold til sygemeldte er der en masse alarmklokker, der ringer, men som vi ikke reagerer på, fordi der er meget firkantede regler for, hvad vi skal gøre, og hvordan og hvornår vi må gøre det, som fratager medarbejderne deres faglige ansvar for at finde individuelle løsninger i arbejdet," siger Bettina Post.

For at løse problemerne på jobcentrene, efterlyser Henning Jørgensen, at der sker en systematisk efter- og videreuddannelse af jobkonsulenterne.

Bettina Post opfordrer derudover til, at der ryddes op blandt de mange regler, som i dag forhindrer jobkonsulenterne i at give de arbejdsløse en ordentlig behandling.

"I første omgang skal vi fjerne den lovgivningsmæssige barriere, så vi kan behandle meget mere bredt og rehabiliterende, og det kan vi ikke gøre, så længe der er en lov, der siger, at vi kun må arbejde med beskæftigelse i jobcentrene,"