Privatskoler skal tage ansvar for integrationen
Skoler ? Kommunen bevilger 300.000 kroner til et samarbejde mellem kommunen, folkeskolerne og privatskoler. Planen er, at flere vanskelige og svage indvandrerbørn skal over på byens privatskoler

Københavns Kommune ønsker, at byens privatskoler skal være med til at tage et ansvar for integrationen for det, som kommunen betegner som indvandrerbørn med problemer.
Derfor har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen nu valgt at bevilge 300.000 kroner til et projekt, der skal få kommunen, folkeskolerne og privatskolerne til at samarbejde om at flytte flere børn fra førnævnte kategori over på byens privatskoler. Og det skal ske allerede fra sommerferien.
Bording Friskole på Øster Søgade er en af de privatskoler, kommunen har i kikkerten med det nye projekt.Og her er man positivt indstillet overfor det nye tiltag, siger skolens leder, Mogens Krabek.
»Som udgangspunkt ønsker vi, at elevgruppen afspejler den sammensætning, der er i samfundet i dag, og samtidig ønsker vi, at vore elever møder nogle med en anden kulturel baggrund, end den de selv har«, siger han.

»Stopklods«

Jakob Hougaard (S), der er beskæftigelses- og integrationsborgmester, mener, at alt for mange indvandrerbørn på en del af byens folkeskoler er en af de største stopklodser for integrationen.
»Derfor er flere privatskolers velvillige indstilling til at tage flere indvandrerbørn meget positiv. Jeg glæder mig derfor til at komme i gang, og jeg håber at få rigtig mange privatskoler med,« siger han.

»Ingen frihjul«

Han bakkes op af børne- og ungeborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF), der er glad for projektet.
»Privatskolerne bør ikke køre på frihjul, når det gælder integration og sociale problemer,« siger Bo Asmus Kjeldgaard, der forklarer, at staten i forvejen betaler 75 procent af udgiften for elevens skolegang, og for de penge mener han, at det er rimeligt at kræve, at privatskolerne tager et ansvar.
Ideen bag projektet er, at det er byens »fine« privatskoler, der skal engageres. For det er de skoler, byens velfungerende forældre sender deres børn på, netop for at undgå de mange indvandrertunge skoler i hovedstaden.
Noget af de første projektet skal munde ud i er en konference, hvor problemerne omkring projektet skal drøftes af parterne.
For hvem, der skal betale for elevernes skolegang, og hvordan børnene skal udvælges, er blot to af de spørgsmål, der skal findes svar på, før projektet kan gå i gang.