Efter kritik af læger: Politikere vil undersøge forsikringssager

Arbejdsliv
SF's Kirsten Normann Andersen (til venstre) og Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti (til højre) mener, at forholdet mellem forsikringsselskaber og speciallæger skal granskes. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen / Mathias Bojesen / Ritzau Scanpix)

Flere borgere med piskesmæld har svært ved at få erstatninger. "Der skal strammes op på reglerne", siger SF's Kirsten Normann Andersen, der er en af flere politikere, der nu vil undersøge forholdet mellem læger og forsikringsselskaber.

Forholdet mellem forsikringsselskaber og speciallæger skal granskes. Og det skal sikres, at speciallægerne reelt er objektive og uvildige.

Sådan lyder reaktionen fra politikere fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten efter Avisen.dks omtale af sager, hvor borgere oplever, at de er kommet i klemme hos forsikringsselskaber.

- Der er ingen tvivl om, at der skal strammes op på reglerne og på ordentlighed og rimelighed. Forsikringsselskaberne har åbenbart for stor magt, siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF. 

Som Avisen.dk har beskrevet, kan borgere med piskesmæld og hjernerystelse opleve problemer med at få erstatning hos forsikringsselskaberne efter at være blevet undersøgt af speciallæger.

Artiklerne fik ordførere fra SF og Enhedslisten til at stille spørgsmål om blandt andet speciallægernes rolle, som nu er besvaret af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

I svarene henvises der blandt andet til principperne for god forsikringsskik og klagemuligheder.

Rasmus Jarlov skriver således, 'at en forsikringsdistributør skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.' Han gør opmærksom på, at Finanstilsynet føre tilsyn med forsikringsselskaberne, men lige præcis indhentningen af speciallægeerklæringer kan de ikke føre tilsyn med.

SF: Ingen kontrol

- Svarene er der jo ikke noget galt med. De siger jo, at forsikringsselskaberne skal udvise omhu og sørge for en retfærdig behandling. Til gengæld kan jeg også se, at det kan være et problem at kontrollere, at det rent faktisk foregår, for der er ikke en egentlig kontrol, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun mener, at det nuværende system er for svært for almindelige borgere at navigere i. Og at politikerne skal sikre et system, hvor de speciallæger, som skadeslidte sendes til, reelt er uvildige og objektive.

- Hvis forsikringsselskaberne bruger den samme læge hele tiden, kan det netop skabe et afhængighedsforhold, hvor der er mange penge at tjene. Så er det, at det kan gå hen og blive kritisabelt og betændt, mener SF'eren.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund, mener, at ministerens svar afslører, at der er tale om 'en branche, som er overladt til at kontrollere sig selv.'

- Der er ingen sanktionsmuligheder. Det er urimeligt, siger han.

Peter Hvelplund har været i dialog med mange syge borgere, som er kommet i klemme, og mener, at det nuværende system giver anledning til habilitetsproblemer. 

- Noget tyder på, at der er habilitetsproblemer, men vi ved det reelt set ikke, fordi der ikke er gennemsigtighed. Hvis der var det, ville mistanken ikke opstå. Det kan jeg bare konstatere, at den gør nu, og med god grund, siger Peter Hvelplund

Han henviser til, at mange borgere har enslydende negative erfaringer med bestemte speciallæger, og at det ikke er muligt at få oplyst, hvor ofte disse læger laver lægeerklæringer for forsikringsselskaberne eller hvor mange penge, der er involveret.

Peter Hvelplund mener også, der skal ændringer til og foreslår en model, hvor skadeslidte vælger speciallægen. Og at det er op til forsikringsselskaberne at klage, hvis de mener der er problemer med speciallægeerklæringen.

"Den mest strenge læge"

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt er enig i, at området skal undersøges og laves om. Det gælder såvel forsikringsselskabers som kommuners brug af speciallægeerklæringer, understreger hun.

- Selvom lægerne måske er helt reelle, og deres erklæringer bunder i en lægefaglig vurdering, så finder forsikringsselskaberne hurtigt ud af, hvem der er den mest strenge læge, og så tager de den. Sådan skal det jo ikke være, siger Liselott Blixt.

Umiddelbart mener hun dog ikke, at Enhedslistens forslag om at skadelidte vælger speciallægen er løsningen.

- Men den del med at forsikringsselskabet skal løfte bevisbyrden, finder jeg interessant og positiv. Det synes jeg, vi skal arbejde videre med, siger DF-ordføreren.

S kræver svar fra justitsminister 

Det socialdemokratiske medlem af Folketingets retsudvalg Trine Bramsen har haft et møde danskere, som er i klemme hos forsikringsselskabet og været i dialog med flere andre. Bramsen vil bede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om en redegørelse,  før hun udtaler sig om en mulig løsning.

- Det er jo en sindssyg svær balance. På den ene side er forsikringer et kollektiv, så jeg forstår godt deres behov for at forhindre snyd. På den anden side skal det ikke være sådan, at det gør folk mere syge at være under deres vinger. Det er jo det, man får indtryk af, når man møder de her mennesker, der bliver drevet rundt i manegen, siger Trine Bramsen og fortsætter:

- Det virker, som om forsikringsselskaberne gør alt, hvad de overhovedet kan, for at undgå at betale.

Trine Bramsen undrer sig især over de tilfælde, hvor kommunen er kommet frem til en tabt erhvervsevne, men hvor forsikringsselskaberne ikke anerkender det.

Hun undrer sig også over, at de samme navne på speciallæger går igen i så mange af de sager, hvor folk er i klemme.

- Det synes jeg også er besynderligt, så det vil jeg bede justitsministeren om at forholde sig til, siger Trine Bramsen. 

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand