OVERBLIK: Tre forslag til vedtagelse i afslutningsdebat

Morten Østergaard (R) og Uffe Elbæk (AL) lægger afstand til Socialdemokratiet under Folketingets afslutningsdebat på Christiansborg. De to partier vil ikke stemme for Socialdemokratiets forslag til vedtagelse, som er en slags konklusion på afslutningsdebatten. I stedet har de fremsat deres eget forslag, som markerer en kritisk holdning til Socialdemokratiets udlændingepolitik. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix)

Normalt stiller de to blokke med hver deres konklusion på afslutningsdebatten. I år er rød blok splittet.

Rød blok er splittet i årets afslutningsdebat i Folketinget. De Radikale og Alternativet vil ikke stemme for Socialdemokratiets forslag til vedtagelse, som er en slags konklusion på debatten.

Dermed er der år fremsat i alt tre forskellige forslag til, hvordan Folketinget ifølge partierne bør konkludere på afslutningsdebatten. Nedenfor kan du se de tre forslag.

Blå blok står samlet om deres forslag, som dermed har flertal:

* Forslag til vedtagelse fra Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative:

- Det går økonomisk bedre end længe. Siden folketingsvalget er der truffet en lang række beslutninger, som trækker Danmark i den rigtige retning. Der er skabt omkring 130.000 flere private arbejdspladser, næsten 50.000 færre fuldtidspersoner er på offentlig forsørgelse. Der er positiv udvikling i alle regioner, men der skal fortsat tages initiativer for at sikre et Danmark i balance. Vi er optaget af at sikre et bedre klima og miljø til de kommende generationer. Der er gennemført helt nødvendige stramninger af udlændingepolitikken. Retningen skal fastholdes, så eksempelvis asyltallet holdes på et lavt niveau, herunder ved at sikre, at midlertidigt ophold også er midlertidigt. Folketinget ser frem til de bebudede drøftelser om initiativer i forlængelse af Tysklands loft over familiesammenføringer. Den positive udvikling betyder, at det har været muligt at løfte velfærden markant, blandt andet med flere læger og sygeplejersker i sundhedsvæsenet, et løft af ældreområdet og flere ressourcer til politiet.

* Forslag til vedtagelse fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF:

- Folketinget konstaterer, at regeringen har skruet ned for Danmarks grønne ambitioner til skade for både klima, borgere og erhvervsliv. Folketinget pålægger regeringen at gå forrest i EU og føre en energi- og klima- og miljøpolitik, der understøtter Parisaftalen og FN's 17 verdensmål og derved bringer Danmark tilbage på et ambitiøst spor gennem brede politiske forlig. Folketinget opfordrer regeringen til at ændre kurs, så Danmark igen kan blive en grøn stormagt. Det kræver blandt andet flere havvindmølleparker, et ambitiøst mål for energieffektivisering, udbredelse af elbiler, flere midler til energiforskning, omlægning af mindst halvdelen af al statsskov til urørt skov, øget bekæmpelse af plastikforurening, prioritering af rent drikkevand samt flere, store og sammenhængende naturområder, der understøtter biodiversitet. Folketinget konstaterer, at den grønne omstilling har brug for ambitiøse og langsigtede rammebetingelser, så vi i fremtiden får flere grønne arbejdspladser i Danmark. Folketinget pålægger desuden regeringen at mindske uligheden og bekæmpe fattigdom.

* Forslag til vedtagelse fra De Radikale og Alternativet:

- Folketinget konstaterer, at regeringen har forsømt at skabe reelle løsninger på virkelighedens udfordringer, både når det handler om integration, klima og uddannelse i hele Danmark. I stedet har regeringen taget nye skridt væk fra de mest grundlæggende principper om lige ret og lige værd med det såkaldte "tildækningsforbud" og særlige regler i udvalgte områder, som ikke gælder i resten af Danmark. Stopprøver i børnehaveklassen. Og forbud mod at bo, hvor du vil, hvis du er på kontanthjælp.

Folketinget opfordrer regeringen til at:

- Skabe blandede skoler og ungdomsuddannelser og styrke indsatsen for at få flere i job.

- Reducere CO2-udledningen med mindst 60 procent i 2030 gennem flere havvindmølleparker, mere energiforskning, flere elbiler og ambitiøs energieffektivisering.

- Omlægge statsskov til urørt skov, bekæmpe plastikforurening og forurening i drikkevand samt skabe sammenhængende naturområder, der stopper tabet af biodiversitet.

- Bekæmpe fattigdom og diskrimination i offentlige ydelser.

- Investere i uddannelse.

Kilder: Folketinget, De Radikale og Alternativet.

/ritzau/