OVERBLIK: Borgernes retssikkerhed styrkes ved ekspropriation

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) modtog tirsdag anbefalinger fra Ekspropriationsudvalget. (Foto: Foto: Philip Davali/arkiv/Scanpix)

Regeringen vil sætte borgeren før kommunens lokalplaner, og det skal blandt andet ske via otte tiltag.

Det handler om at styrke borgernes retssikkerhed og opretholde kommunernes muligheder for at fremme vækst og udvikling i lokalsamfundet.

Ekspropriationsudvalget har set på, hvilke muligheder der er for at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation - altså når det offentlige overtager privat ejendom.

Tirsdag har udvalget afleveret sine otte anbefalinger til regeringen på området.

Her er anbefalingerne:

* Det bør lovfæstes i planloven, at der kun må eksproprieres til fordel for almene samfundsinteresser (almenvellet). Derved fastlægges klare grænser for adgangen til at ekspropriere direkte i planloven.

* Der bør indføres krav om, at lokalplaner skal indeholde generel information om, at lokalplanen kan danne grundlag for ekspropriation.

* Berørte borgere bør inddrages tidligst muligt.

* Der bør indføres en solnedgangsklausul - en tidsfrist - på fem år for anvendelse af lokalplaner som ekspropriationsgrundlag.

* Processen ved ekspropriation bør forenkles for at gøre det hurtigere og lettere for borgeren at få en endelig afgørelse om kommunal ekspropriation af borgernes ejendom og at klage over ekspropriationen.

* En ny proceslov for ekspropriation bør sikre, at der er én samlet indgang til alle regler om processen for ekspropriation generelt.

* Der bør udarbejdes en ny skriftlig vejledning om ekspropriation efter planloven.

* Muligheden for passende godtgørelse for borgerens udgifter til sagkyndig bistand i ekspropriationssager kan overvejes nærmere.

Kilder: Ekspropriationsudvalget og Erhvervsministeriet.

/ritzau/