Nyt skilsmissesystem vil koste 40 millioner mere årligt
Regeringens bud på et nyt skilsmissesystem koster 40 millioner kroner mere om året, fortæller børne- og socialminister Mai Mercado (K). Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Et tocifret millionbeløb skal sikre, at skilsmisser behandles effektivt, og at barnet ikke kommer i klemme.

Skilsmisser for millioner.

Det nye skilsmissesystem, som regeringen præsenterede tirsdag, vil koste markant mere om året, fortæller børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Med det her udspil er det udgangspunktet at bruge 40 millioner kroner mere om året, end vi gør i dag, siger hun.

Hvor millionbeløbet skal komme fra, har regeringen endnu ikke taget stilling til. Det vil de diskutere med de partier, som vil bakke op om forslaget.

- Pengene skal vi finde i den kreds, som vil være med til at lave en aftale. Jeg ser meget gerne, at det bliver en bred afmillioner kroner ekstra om årettale, siger ministeren.

I dag behandles cirka 100.000 familieretssager om året. Langt de fleste er ukomplicerede, mens nogle kan være konfliktfyldte, komplicerede og trække i langdrag. Og det kan være hårdt for barnet, som nu skal i fokus.

Målet med regeringens nye system for skilsmisser er at undgå, at sagerne bliver lange og uoverskuelige, hvilket ifølge regeringen er tilfældet i dag, hvor sagerne kan blive behandlet i forskellige myndigheder.

Det nye system vil bestå af to dele. Hos Familieretshuset vil alle familiers sager blive screenet, og her vil simple og mindre simple sager blive behandlet. Hos Familieretten vil komplekse sager, hvor konflikten er stor, blive behandlet.

- For mig er det helt logisk, at personalet i den nye myndighed - Familieretshuset - kommer til at afspejle det øgede fokus, der vil være på konfliktmægling og børnene, siger Mai Mercado.

Barnet vil komme i fokus i det nye skilsmissesystem, hvor der vil blive oprettet en specifik Børneenhed. Her skal en børnesagkyndig sikre, at barnet får et samlet, trygt og støttende forløb under forældrenes brud.

- Det er klart, at når vi taler om konfliktmægling og om børnene, så vil det være helt oplagt med børnepsykologer, socialrådgivere og medarbejdergrupper, som har særlige kompetencer i at tale med barnet og mægle mellem de voksne, siger ministeren.

Hun afviser, at der skal flere hænder til at løfte opgaven med at sikre en tryg og god behandling for familierne, når de møder Familieretshuset.

- Jeg tror faktisk allerede, at vi har en stor del socialrådgivere og psykologer, som i dag er ansat ude i Statsforvaltningen.

- Jeg har ikke indtryk af, at det har været medarbejderne, som har været genstand for den store kritik, der har været, siger hun.

/ritzau/