Rapport afslører: Disse ansatte lever et farligt liv
Når Danmark sover, møder mange ind på arbejde. De natarbejdere har større risiko for ulykker, viser ny undersøgelse. (Foto: Foto: Kristian Sæderup/Scanpix)
Arbejde i nattetimerne medfører flere ulykker, end arbejde der foregår i dagtimerne. Det viser en ny undersøgelse. 3F kalder resultaterne alvorlige.

Danskere, der arbejder om natten, kommer mere til skade end dem, der går på arbejde om dagen.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Resultatet viser, at der er 11 procent flere ulykker blandt natarbejdere, end i gruppen af danskere, der sover om natten. 

Ifølge Ann Dyreborg Larsen, der har været med til at lave undersøgelsen, har natarbejde en effekt på trætheden, og det kan være årsagen til den forhøjede risiko for ulykker.

- Man reagerer langsommere og mangler overblik. Studier viser, at hvis man har været vågen i mere end 18 timer, har man en reaktionstid, der svarer til at have en spirituspromille på 0,5, siger Ann Dyreborg Larsen.

Forskerne har undersøgt 150.438 personers skadeshistorik, og heraf har 23.495 været til behandling for ulykker på hospitalet.

Sikkerheden kommer først

En stor del af nattearbejderne er beskæftiget i brancher under fagforbundet 3F. Arbejdsmiljøpolitisk chef Ulla Sørensen skriver i en mail til Avisen.dk, at man råder medlemmerne til ikke at gå på kompromis med sikkerheden. 

Mange virksomheder er nemlig underbemandet om natten, og det kan ifølge Ulla Sørensen betyde, at der kan opstå situationer, hvor vigtige arbejdsopgaver må udskydes. 

- Det, vi råder vores medlemmer til, er, aldrig at gå på kompromis med sikkerheden. Heller ikke selvom de er alene på arbejde. Dette kan i nogen situationer betyde, at vigtige arbejdsopgaver må udskydes. Men sikkerheden er og bliver det vigtigste, skriver hun.

Hun håber, at forskningen vil kunne bruges til at få mere viden om hvilke situationer og omstændigheder ulykkerne opstår i.

- Jeg mener, at undersøgelsens resultater er alvorlige, og jeg mener, at det vil være meget relevant at få belyst, hvad årsagen til ulykkerne er, da der i undersøgelsen både er medtaget ulykker, som sker i arbejdstiden og i fritiden, skriver Ulla Sørensen.

Opmærksomhed fra arbejdsgiverne

Arbejdsmiljøchef hos Dansk Industri, Anders Just Pedersen, forklarer, at man har fokus på, at der er en risiko forbundet med natarbejde.

- Vi laver materialer, kampagner, holder møder og forsøger at komme ud med gode råd og vejledninger til at arbejde med det her. Når rapporten siger, at der er en overhyppighed, der ikke er tilfældig, er det noget, vi skal have for øje, siger Anders Just Pedersen.

Han mener virksomhederne passende kan kigge på, hvordan nattearbejdet på arbejdspladserne adskiller sig fra arbejdet i dagtimerne.

- Det er en god ide at lave en risikoanalyse og have det med i ens APV (arbejdspladsvurdering red.), og hvis man har natarbejde, skal man se, om der er noget særligt, man skal være opmærksom på, siger han.

Reaktionsevnen forværres

Undersøgelsen har kigget på ulykker registreret i Landspatientregistret. Dermed er det kun de ulykker, der har krævet, at personen har været på sygehuset, der er talt med i undersøgelsen. Derfor kan tallet sagtens være højere, forklarer Ann Dyreborg Larsen.

Ulykkerne er ikke kun arbejdsulykker, men er også ulykker, der sker, når man eksempelvis har fri eller pendler til og fra arbejde. Er man vågen om natten, sætter det nemlig spor både fysisk og psykisk.

- Der sker noget med vores biologiske rytmer, når vi er oppe om natten. Det er meningen, vi skal sove. Der er nogle processer, der ikke går i gang. Når man har nattevagter, sover man i gennemsnit mindre. Man opbygger et søvntab, og det har en indvirkning på ens kognitive funktion eksempelvis reaktionsevnen, siger Ann Dyreborg Larsen.

Undersøgelsen er foretaget over en længere periode, men anslår, at der hvert år er cirka 2.300 skader på hospitalet, der kan tilskrives natarbejde. 

Fakta om natarbejde i Danmark

Undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø giver også et indblik i fordelingen af natarbejde i Danmark.

Natarbejde defineres som havende tre timers arbejde mellem midnat og klokken 5. 

Det er der 12.8 procent af de danske fuldtidsansatte, der har.

Ud af dem er 65.9 procent mænd.

Lige under en tredjedel af dem, der arbejder om natten, er mellem 40-49 år. Natarbejde er mest fremtrædende i den laveste socio-økonomiske gruppe.

Undersøgelsen har også målt ulykkesraten hos både køn, alder og indkomst, men ingen af disse havde indvirkning på antallet af ulykker.

Kilde: NFA

via Listen To News