Ny Storebæltsbro kan fjerne fremtidens trafikkaos
Samsø skal være mellemstation for en ny bro over Storebælt, hvis det står til Foreningen af Rådgivende Ingeniører. På den måde vil fremtidens trafikpropper mindskes. Pris: 30 milliarder kroner.

Hvis danskerne skal undgå uendeligt lange bilkøer i 2025 mellem Øst- og Vestdanmark, skal der bygges endnu en storebæltsforbindelse.

Det fastslår Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der snart fremsætter forslaget for regeringens Infrastrukturkommission. Ingeniørerne ønsker en broforbindelse fra Kalundborg over Samsø og til Århus. Til en skønnet pris af 30 milliarder kroner.

Hvorfor? Fordi den eneste faste forbindelse fra Sjælland til Jylland i dag går over tre broer, hvor Vejlefjordbroen og Lillebæltsbroen i forvejen er stærkt befærdede.

I dag kører 60.000 biler i snit dagligt over Vejlefjordbroen. Trafikvæksten har de senere år været op mod ni procent årligt, men selv med ingeniørernes ret konservative skøn med en sølle vækst på kun to procent, vil der i 2025 køre hele 86.000 biler over fjorden. Samme antal biler, som der i dag kører på landet mest befærdede motorvej ved Køgebugt.

Kapaciteten på både Vejlefjord og Lillebælt er i forvejen i dag ved at nå bristepunktet.

»Det kræver vilde visioner, hvis vi også i fremtiden skal have en infrastruktur, der støtter op om Danmark som en konkurrencedygtig økonomi. Vi ønsker, at politikerne ville tænke lidt mere langsigtet, end tilfældet er. En dobbelt linjeføring med en ny bro fra Kalundborg vil på alle parametre være hensigtsmæssigt og fremtidsikret,« siger analysechef i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Graver.

Alternativet til en ny bro er en udvidelse af de eksisterende forbindelser. Men skulle den nuværende forbindelse blive sat ud af kraft, er den landfaste vej mellem de to metropoler i Øst- og Vestdanmark lukket til skade for erhvervslivet.

»Selvom det måske første er om 20 år, at det brænder på, så er det vigtigt at melde ud nu, når vejnettet rundt om i landet planlægges. Samtidig tager det jo også 10-15 år at få bygget sådan en forbindelse.«

Formanden for Folketingets Traffikudvalg, Venstres traffikordfører Flemming Damgaard Larsen, er positivt stemt:

»Problemstillingen med meget traffik på de tre broer er velkendt. Især Vejlefjordbroen bliver snart for lille, så det er fornuftigt at tænke i alternativer,« siger han.

Men trafikordføreren kræver, at beregningerne er »skudsikre« og broen økonomisk kan løbe rundt uden offentlige tilskud. Samtidig bør ruten placeres, så den bedst muligt påvirker hele Danmark – ikke kun hovedstaden og Århus.

Når ingeniørerne foreslår Samsø som mellemstation for den nye bro, skyldes det, at broen dermed kan bygges på relativt lavt vand, og bilister fra Sjælland ville få en kortere køretur på vejen mod Århus.

Broen kunne finansieres med brugerbetaling og statsgaranterede lån som tilfældet var med Øresundsbroen.

Regeringens Infrastrukturkommission kommer til efteråret med en rapport med anbefalinger til, hvordan den danske infrastruktur bør se ud i fremtiden.

Så meget trafik er der på broerne i dag:

Storebæltsbroen: 26.000 biler pr. døgn i snit.

Vejlefjordbroen: 60.000 biler pr. døgn i snit.

Lillebæltsbroen: 55.000 biler pr. døgn i snit.

Så meget trafik på broerne i 2025 - konservativt sat:

Storebælt: 40.000

Vejlefjord: 86.000

Lillebælt: 79.000

Kilde: Foreningen af Rådgivende Ingeniører