Ny fingerplan gør plads til 100.000 nye boliger Regeringen vil placere større kontorbyggerier tæt på togstationerne, så den voldsomme bilforurening nedbringes samtidig med at de grønne områder bevares.

Plads til 100.000 nye boliger, større kontorer tæt på offentlig transport og bevarelse af grønne områder.

Det var hovedelementerne, da miljøminister Connie Hedegaard (K) i går fremlagde regeringens byudviklingsplan for hovedstadsområdet, Fingerplan 2007.

Planen bygger videre på den oprindelige fingerplan, der siden 1947 har fungeret som grundlaget for byplanlægning i hovedstadsområdet.

Nye boliger i bæltet

De 100.000 nye boliger skal lægges til de 125.000 boliger, der allerede er skabt rum til. Boligerne skal placeres i et fire kilometer bredt bælte langs fingrene , således at de store grønne områder kan bevares.

»Visionen i Fingerplanen er at få vækst, miljø og infrastruktur til at hænge bedre sammen i fremtiden. Fingerplanen understreger, at regeringen ønsker en hovedstad med en stærk grøn profil uden spredt bebyggelse i det åbne land,« siger Connie Hedegaard.

Tog tæt på kontorer

Et andet grundelement i planen er, at større kontorbyggerier over 1.500 etagemeter (det samlede antal kvadratmeter i en bygning) for fremtiden skal ligge maksimalt 600 meter fra togstationer, så folk bliver motiveret til at tage offentlig transport i stedet for end den forurenende blikspand.

»Det geniale ved princippet om stationsnær lokalisering er, at det går til roden af de trafikale problemer ved at lokalisere rejsemålene hensigtsmæssigt ud fra et miljøperspektiv. Det giver bedre valgmuligheder mellem transportformerne og gavner miljøet,« forklarer Connie Hedegaard.

De seneste 15 år har 85 procent af alle nye kontorarealer været på over 1.500 etagemeter.

Målet er at nedbringe den daglige bilkørsel i hovedstadsområdet med en million kilometer over de næste 30 år.

Vil bevare grønne områder

Et tredje element i planen er bibeholdelsen af grønne områder. I dag ligger de store grønne områder klemt inde blandt fingrene . Der skal de fortsat ligger ifølge regeringen, men de skal friholdes fra bebyggelse og forbeholdes fritidsformål.

Den oprindelige fingerplan for København har vundet international berømmelse, og har stået som forbillede for byplanudviklere i hele verden. Det er planen, at den nye fingerplan skal vedtages inden sommerferien i år.