Ny aftale: Sådan får ældre flere penge på lommen

Dem med mellemindkomster skal have et løft, og pensionister skal have lov til at arbejde mere uden modregning.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil give ældre flere penge i hænderne. Det er en del af aftalen om finansloven, som blev indgået fredag.

Her er hovedpunkterne på ældreområdet:

* Folkepensionsydelserne - det vil sige grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck – løftes i 2019 med 0,2 procent ud over de stigninger, som følger af, at ydelserne hvert år bliver reguleret efter lønudviklingen på arbejdsmarkedet.

* Fra 2020 skal folkepensionen følge lønudviklingen i samfundet til punkt og prikke. Det betyder, at folkepensionen årligt vil stige med 0,3 procent mere end i dag.

* Pengene findes ved at afskaffe satspuljen, som pensionister i dag bidrager til, ved at deres pension ikke fuldt ud stiger i takt med lønudviklingen. Det fremgår ikke af aftalen, hvor stort et beløb det vil sikre pensionisterne.

* Regeringen og DF vil desuden "prioritere et særligt løft" til gruppen af pensionister med mellemindkomster. De bliver i dag modregnet i ældrechecken og pensionstillægget, fordi de har sparet op til deres egen pension.

* Pensionister skal desuden have lov at arbejde mere uden at blive modregnet i pensionen.

* Folkepensionister har efter gældende regler et bundfradrag på 60.000 kroner per år. Det bliver forhøjet til 100.000 kroner.

* Der indføres samtidig en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner. Det skal gå til alle personer, som er beskæftiget i gennemsnit mindst 30 timer ugentligt i det første år efter folkepensionsalderen.

* Seniorpræmien indføres med virkning for årgange, der når folkepensionsalderen fra og med 2019. Det vil sige personer, der er født 1/1 1954 eller senere.

Kilde: Finansloven for 2019.

/ritzau/