Metroansatte udsat for kræftfremkaldende stoffer
Man tog ikke særlige beskyttelseshensyn, selv om dele af metrobyggeriet på Enghave Plads i fjor foregik på en stærkt forurenet renserigrund. Scanpix
Man tog ikke særlige beskyttelseshensyn, selv om dele af metrobyggeriet på Enghave Plads i fjor foregik på en stærkt forurenet renserigrund.

Selv om dele af metrobyggeriet på Enghave Plads i fjor foregik på en stærkt forurenet renserigrund, tog man ikke fra begyndelsen særlige beskyttelseshensyn. Og selv da der blev konstateret kræftfremkaldende klorstoffer, gik det ret langsomt med at få ventilation og anden særlig beskyttelse på plads.

Det konstaterer professor emeritus i miljøkemi Finn Bro-Rasmussen, der har gennemlæst den aktindsigt i sagen, som Politiken har fået hos Arbejdstilsynet.
"Det undrer mig, at der går så lang tid, før den særlige beskyttelse er på plads, når der er konstateret en renserigrund, og der er fundet vinylklorid allerede i maj - og analyserne er vedblivende positive. Vinylklorid er stærkt toksisk, brændbart og kræftfremkaldende med speciel virkning over for leverskader", fremhæver professoren overfor Politiken.

Det var i en mail af 20. maj 2014 fra en af Metroselskabets underleverandører, Copenhagen Metro Team (CMT), at det blev nævnt for første gang, at man havde målt vinylklorid. Der var en forurening af det opsugede grundvand og luften omkring det på langt over grænseværdien i en såkaldt bundfældningscontainer.
Containeren var tildækket, men den stod lige ved siden af skakten, hvor andre ansatte arbejdede, og slammet i den stammede fra jorden lige under skakten. Så fundet indikerer ifølge blandt andre Finn Bro-Rasmussen, at der også kan have været for meget vinylklorid andre steder.

Alligevel blev der ikke etableret udsugning ved skakten og filtre på gravemaskinernes kabiner før i juli-august, da ansatte var blevet utrygge og truede med at nedlægge arbejdet.
En ansat vurderer over for Politiken, at der på det tidspunkt havde været mere end 100 ansatte nede i skakten og på området deromkring.

På spørgsmålet om, hvorfor det gik så langsomt med at etablere mere effektiv ventilation, da man i maj konstaterede vinylklorid, skriver CMT's kommunikationschef, Jens Munch, i en mail til Politiken:
"I starten var de målte niveauer lave. Senere, da niveauerne stiger i udgravningen (ultimo juni), bliver yderligere beskyttelsesforanstaltninger implementeret i juli og august 2014".