Tæt på verden Mange flere børn overlever nu
Det er ikke kun medicin, der gør forskellen. Rent vand og sanitet er også vigtigt. Skærmbillede fra UNICEF video.
Indsatsen er gjort i både fattige og rige lande. Danmark øger sit bidrag til UNICEF, børnenes fond i FN.

Et forbløffende antal børn har fået chancen for et liv gennem en massiv international indsats. I 1990 døde 12 mio. børn under fem år, i 2011 døde 6,9 mio. børn.

I henhold til UNICEF, FNs børneorganisation, ses et fald i dødeligheden på 41 pct. siden 1990. De gode resultater skyldes en indsats fra omkring halvdelen af verdens lande.

Og fremskridtene er ikke kun i de allerfattigste lande, men også set i adskillige mellemindkomstlande og blandt fattige i rige lande. Mange steder er der brug for forbedrede forhold og det er sket.

De værste dræbere af børn er sygdommme som lungebetændelse og diarre samt underernæring. Og det er ikke kun medicin, der skal til. Rent vand, sanitet og informations er faktorer.

Holdning

"Børn, der dør inden de fylder fem år, er en af de barskeste udtryk for den ekstreme fattigdom, og nu går det endeligt den rigtige vej."

"Alt for mange børn dør fortsat, og indsatsen skal styrkes betydeligt, hvis vi skal nå FN’s 2015-mål om at reducere børnedødeligheden med to tredjedele," udtaler udviklingsminister Christian Friis Bach.

Den danske regering har afsat yderligere 10 mio. kr. til UNICEF i Finansloven 2013, så de i alt får 165 mio. kr. årligt.

Video fra UNICEF

Tæt på verden

Journalister, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.