Lokale politikere: Krav til særlig pension er for skrappe
- Når man har været mange år på arbejdsmarkedet og er nedslidt, skal man have mulighed for at trække sig tilbage. Og de nugældende regler er ret skrappe, siger viceborgmester i Gladsaxe kommune, Serdal Benli (SF). Foto: SF
Betingelserne for at få seniorførtidspension bør lempes, mener lokalpolitikere. Den omdiskuterede pensionsordning er centrum for politiske forhandlinger.

Kravene til den omdiskuterede seniorførtidspension er for skrappe og bør lempes.

Det mener 53 procent af landets lokalpolitikere, som har deltaget i en rundspørge foretaget af Avisen.dk blandt 2432 byrådsmedlemmer, og som 605 har svaret på.

31 procent af de lokale politikere i undersøgelsen mener, at kriterierne for at få seniorførtidspension er rimelige, men at der bør gøres mere for at udbrede kendskabet til ordningen.

Seniorførtidspension er en særlig ordning målrettet borgere, som er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer og derfor må forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Selv om Finansministeriet forventede, at 8.000 danskere ville modtage pensionen i 2020, har kun godt 1.200 hidtil fået tilkendt ydelsen.

Det er kommunerne, der behandler sagerne og afgør, om en borger kan tilkendes seniorførtidspensionen. I Københavns kommune mener beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning Skovgaard (V), at de nuværende krav til at få seniorførtidspension er rimelige, men at der bør gøres mere for at øge kendskabet til ordningen.

- Det er i hvert fald den feedback, som jeg får fra mit system. De, der rent faktisk kvalificeres til en seniorførtidspension, får den også. Men det ikke en ordning, der er meget brugt, og den er heller ikke efterspurgt, siger Cecilia Lonning Skovgaard.

Netop seniorførtidspensionen er centrum for de aktuelle, politiske forhandlinger om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).  Her forhandler regeringen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale.

Viceborgmester i Gladsaxe kommune, Serdal Benli (SF), er en af de lokalpolitikere, der håber, at kravene til at få førtidspension bliver lempet. I dag er der blandt andet krav om,  at ansøgere skal igennem arbejdsprøvninger.

- I kommunerne forvalter vi den gældende lovgivning, men jeg mener, at der er et behov for at bløde reglerne op. Når man har været mange år på arbejdsmarkedet og er nedslidt, skal man have mulighed for at trække sig tilbage. Og de nugældende regler er ret skrappe, siger Serdal Benli.  

I Herlev kommune, hvor blot en enkelt borger er blevet tildelt seniorførtidspension de seneste fire år, afventer borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) resultatet af de politiske forhandlinger. Allerhelst så han, at der først blev fundet en løsning på danskernes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet efter folketingsvalget, og at Socialdemokratiets  pensionsplan kom i spil.

- Det afgørende er ikke, at vi har én ordning, der kan sikre en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det kan også være flere tilbud, siger Thomas Gyldal Petersen.

via Listen To News