Læger vil have statshospitaler
Førende kræfteksperter ønsker statsstyrede hospitaler, så ansvaret ligger ét sted, og politikerne kobles direkte på driften af sygehusene.

Står det til flere af landets førende kræfteksperter burde regionerne sendes samme vej som amterne 1. januar – direkte i graven. Kræftlægerne ønsker noget så kontroversielt som et opgør med den decentralisering, der har præget det danske samfund i generationer. Lægerne vil i stedet have indført en statslig styring af landets sygehuse. På den måde vil landspolitiske beslutninger blive koblet direkte sammen med ansvaret.

Under den seneste kræftskandale med de lange ventetider på strålebehandling ledte alle efter et sted at placere ansvaret. Aben blev kastet rundt mellem Sundhedsstyrelsen, amterne, ministeren og enkelte hospitaler. I stedet for denne »kasten-ansvaret-rundt« vil et statsligt styret hospitalsvæsen være ansvarlig og samtidig sikre en ensartet behandling i hele landet, hedder det fra eksperterne:

»Et statsligt kontrolleret sygehusvæsen er det eneste, der kan sikre, at der er den samme behandling for alle på tværs af geografien,« siger overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Hans Storm.

På et kræfttopmøde arrangeret af Nyhedsavisen før jul blev førende kræfteksperter enige om, at netop statsstyrede hospitaler vil sikre et bedre syghusvæsen, så kræftbehandlingen kan komme op på højeste internationale niveau, sådan som politikerne har lovet.

»Der har været for lang afstand fra landspolitikerne, der træffer beslutninger, til den konkrete udførsel på sygehusene. Amterne og snart regionerne er et forstyrrende mellemled,« siger overlæge og formand for landets kræftlæger Cai Grau.

I Danmark har vi i princippet ikke haft ét sammenhængende sygehusvæsen, men derimod 15 kongeriger, der har løst opgaverne på hver deres måde under overvågning af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er en af dem, der har erkendt det problematiske i denne model. Strukturreformen er netop hans måde at forsøge at komme disse forskellige sundhedsvæsen til livs.

»Det gik simpelthen ikke længere, at dele Danmark op i 15 selvstændige sygehuskongeriger. Fem er sådan set også for mange, hvis de ikke fungerer som en helhed, men i stedet bliver fem selvstændige sygehuskongeriger,« siger Lars Løkke Rasmussen i biografien ’Løkkeland’, der udkom for et par måneder siden.

Fra flere sider er ministeren blevet beskyldt for at oprette de fem regioner med den hensigt at vise, at det ikke virker, så han på sigt får regionerne nedlagt og lagt sygehusene ind under sig. Men det afviser han i bogen:

»Der er folketingsvalg mindst hvert fjerde år, og vi har lagt megen prestige ind i at få sundhedsvæsenet til at fungere. Derfor er det imod al logik at lave en konstruktion, vi ikke selv tror på. Det skal nok komme til at fungere. Men ja, det kunne også have fungeret uden regionerne,« siger ministeren.