Undersøgelse: Flere kvinder end mænd er på offentlig støtte
Nogle kvinder har usynlige lidelser, forklarer Karen Sjørup (tv) som årsag til, at flere kvinder er på overførselsindkomst. Pernille Vainio (th) er en af dem. (Foto: Foto: Scanpix/privat)
Kvindekampen handler ofte om, at der er flere mænd end kvinder på direktionsgangene. Men en anden side er, at der er langt flere kvinder end mænd på offentlige ydelser.

Ligestillingen er i centrum onsdag på kvindernes internationale kampdag. Gang på gang er der kritik af, at alt for få kvinder sidder i bestyrelser og chefstole. Men det er ikke kun i ledelseslaget, at der er en skæv fordeling mellem kønnene. Så langt væk fra direktionsgangen, som man kan komme, er kvinderne ligefrem i overtal.

Flere kvinder end mænd modtager nemlig understøttelse, viser tal trukket fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Avisen.dk har undersøgt, hvor mange personer mellem 16-66 år, der var på en overførselsindkomst i 2016.

På 9 ud af 11 forskellige overførselsindkomster var kvinderne overrepræsenteret, viser undersøgelsen.

For eksempel var der 62 procent kvinder blandt de i alt 21.903 personer, der i løbet af sidste år var i et ressourceforløb. Og mere end 60 procent af dem, der sidste år var i et fleksjob, jobafklaringsforløb eller modtog ledighedsydelse, var kvinder.

En forklaring på den skæve kønsfordeling kan være, at udbrændthed og stress tit rammer ansatte i omsorgsfag, som typisk er besat af kvinder, pointerer kønsforsker på Roskilde Universitet Karen Sjørup.

- Som børnehavepædagog, sosu eller lærer skal du være tilstede på en helt anden måde end i et håndværkerjob, hvor du kan samarbejde om tingene og godt kan holde frokostpause. Det giver kvinderne nogle andre former for stress, siger hun.

 

 

 

Se resten af grafikkerne nederst i artiklen.

Flere mænd på kontanthjælp

Der er dog få undtagelser. Når man ser på, hvem der var på kontanthjælp sidste år, var lidt over halvdelen mænd. Blandt dem, der modtog integrationsydelse, var der også flere mænd.

Men 'kontanthjælp er ikke en ydelse, der kun udbetales til det ene køn', påpeger seniorforsker ved Rockwool Fonden, Marie Schultz-Nielsen. Hun har forsket i kontanthjælpsmodtagere fra 90’erne og frem til 2012 og fandt en forholdsvis ligelig kønsmæssig fordeling. Der var dog små forskelle.

- Når vi over årene så på, hvem der havde modtaget kontanthjælp over en længere periode, var der en lille overvægt af kvinder, siger hun.

Marie Schultz-Nielsen har ikke undersøgt, hvad årsagen til det er. Men hun har et bud på, hvorfor lidt flere kvinder end mænd var såkaldte langtidsmodtagere af kontanthjælp.

- En stor andel af kvinderne på kontanthjælp er enlige mødre. Og som enlig med børn kan ens arbejdsudbud være hæmmet af forskellige forhold, for eksempel at man ikke kan tage job på hvilket som helst tidspunkt af døgnet, forklarer hun.

Karen Sjørup mener også, at flere kvinder end mænd ender på overførselsindkomst, fordi kvinder tager sig mest af børnepasningen.

Kvinder på overførselsindkomst

 

KONTANTHJÆLP

Ialt: 138.551

Mænd 74.262, 54 procent.

Kvinder 64.289, 46 procent. 

FØRTIDSPENSION

Ialt: 225.306

Mænd 104.526, 46 procent.

Kvinder 120.780, 54 procent.

SYGEDAGPENGE

I alt: 362.375

Mænd 159.798, 44 procent.

Kvinder 202.577, 56 procent.

RESSOURCEFORLØB

I alt: 21.903

Mænd 8.340, 38 procent.

Kvinder 13.563, 62 procent.

INTEGRATIONSYDELSE

I alt: 32.043

Mænd 18.341, 57 procent.

Kvinder 13.702, 43 procent.

LEDIGHEDSYDELSE

I alt:  30.827

Mænd 11.259, 37 procent.

Kvinder 19.568, 63 procent.

JOBAFKLARINGSFORLØB

I alt: 27.694

Mænd 9.739, 35 procent.

Kvinder 18.473, 65 procent.

FLEKSJOB

I alt: 73.429

Mænd 28.797, 39 procent.

Kvinder 44.632, 61 procent.

EFTERLØN

I alt: 101.555

Mænd 42.187, 42 procent.

Kvinder 59.368, 58 procent.

REVALIDERING

I alt: 8.430

Mænd 3.821, 45 procent.

Kvinder 4.609, 55 procent.

DAGPENGE

I alt: 267.762

Mænd 122.457, 46 procent.

Kvinder 145.305, 54 procent.

Note: Tallene er antal personer i alderen 16-66, der i løbet af året har været berørt af den pågældende ydelse. Det kan godt have været i en kortere periode.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Jobindsats.dk

UDVID

Mødes med fordomme

En af kvinderne på kontanthjælp er 42-årige Pernille Vainio fra Græsted. Hun er mor til fire og bor med de to yngste.

Siden hun i 2005 blev påkørt i en alvorlig bilulykke, har hun ikke været tilbage på arbejdsmarkedet. Som kvinde på offentlig forsørgelse bliver hun tit mødt med fordomme, fortæller hun.

- Den måde, der bliver kigget på kontanthjælpsmodtagere på i dag, styrker ikke ligefrem ens selvværd. Man bliver mødt som om, man er en doven kone, der ikke gider lave noget. Folk mener, det må da være fedt ikke at lave noget og bare gå hjemme og indkassere penge, siger Pernille Vainio, der lige nu er i et ressourceforløb.

Nogle kvinder dyrker lidelser  

Når flere kvinder end mænd havner på overførselsindkomst, kan det også hænge sammen med, at kvinder går mere til lægen, mener Karen Sjørup.

- Nogle kvinder dyrker deres sygdomme. Sådan noget som fibromyalgi er svært at se på lægernes målinger og kan ofte kun ses af den kvinde, der har smerter, siger hun.

Den slags smerter kan være af psykisk karakter og bunde i stress eller depression, forklarer kønsforskeren. Hun mener derfor, at der er behov for at rette blikket mod kvindernes psykiske velbefindende, hvis kvinderne skal væk fra ydelserne.

- Man kan gøre meget ved at indrette arbejdspladserne bedre. I dag er der ikke meget fokus på psykisk arbejdsmiljø, siger hun.

Forklaringen på, hvorfor flere kvinder end mænd modtager offentlige ydelser, skyldes ikke en generel overrepræsentation af kvinder i Danmark. Ved årsskiftet sidste år var der tværtimod 32.455 flere mænd end kvinder i Danmark i alderen 16-66 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

 

via Listen To News