Kommune afviser blankt: Vi overvåger ikke arbejdsløses politiske aktiviteter
Kim Madsen foran en demonstration foran Jobcenter Lærkevej i København. Foto: Malene Anthony Nielsen/Scanpix/Arkiv
Københavns Kommune og Jobcenter Lærkevej afviser at overvåge lediges politiske aktiviteter.

Københavns Kommune afviser at have forsøgt at lukke munden på Kim Madsen, der er formand for ’Jobcentrets Ofre’.

Kim Madsen er fortørnet og ’rystet i sin grundvold’ over, at kommunen vil undersøge hans gøren og laden i ’Jobcentrets Ofre’ for at belyse hans funktionsevne i forhold til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet igen. 'Jobcentrets Ofre' et forum med ledige på Facebook, der rådgiver hinanden om sagsbehandling og mobiliserer demonstrationer foran landets jobcentre.

I et mailsvar afviser kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning dog, at de holder øje med borgernes politiske aktiviteter, men at deres fritidsaktiviteter kan indgå i en samlet vurdering af, hvor arbejdsparate de er. De understreger, at de ikke forholder sig til den konkrete sag. 

Kommune: Fuld forståelse for borgerne

”Forvaltningen indsamler ikke oplysninger om borgernes politiske aktiviteter. Alle borgere har naturligvis lov til at dyrke deres fritidsaktiviteter og indgå i forskellige politiske sammenhænge, så længe det frivillige arbejde ikke er til hinder for, at borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har fuld forståelse for, at nogle borgere undrer sig over, at deres fritidsaktiviteter indgår i en helhedsvurdering. Kommunen har imidlertid en lovmæssig forpligtigelse til at oplyse en sag i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes en afgørelse,” skriver forvaltningen til Avisen.dk og slår fast:

”I sager om fleksjob og førtidspension er det eksempelvis nødvendigt at foretage en helhedsvurdering af, hvilke muligheder og kompetencer borgeren har, dvs. helbredsmæssige oplysninger og øvrige oplysninger om borgerens ressourcer, personlige og faglige kompetencer. Det kan i denne oplysning af sagen indgå, om borgeren eksempelvis i større omfang udfører frivilligt arbejde med henblik på at afdække borgerens samlede ressourcer”.

Kim Madsen, der netop er blevet færdig med syv måneders arbejdsprøvning, har under et møde på Jobcenter Lærkevej i København fået klar besked på, at kommunen og jobcentret følger med i hans fritidsaktiviteter i ’Jobcentrets Ofre’.

Kan få konsekvenser for andre

I Kim Madsens sagsakter, som Avisen.dk har fået indsigt i, fremgår det tydeligt: 

"Følgende ting ønsket belyses nærmere: En nærmere beskrivelse af Kims aktuelle fritidsinteresser. Hvor meget tid bruger Kim på fx ”Jobcentrets Ofre” og eventuelt andre fritidsaktiviteter?"

Den arbejdsløse ildsjæl frygter nu, at overvågningen kan føre til, at også andre medlemmer i ’Jobcentrets Ofre’ kan få deres politiske aktiviteter registreret.

- Vi har kun afholdt fire demonstrationer på et år, som jeg har deltaget i. Når man alligevel ligger ned hele tiden og ikke kan bevæge sig på grund af smerter, så kan man lige så godt læse op på paragrafferne og forsøge at hjælpe andre mennesker. Jeg ville blive mentalt død, hvis jeg ikke havde noget at beskæftige mig med, udtalte Kim Madsen forleden til Avisen.dk.