Fyrer i stor spareøvelse: Så mange mister jobbet
Arkivfoto. Foto: Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix
40 rengøringsassistenter mister jobbet, mens 390 skal gå ned i tid, fordi der skal spares 46,8 millioner kroner på rengøringen i vuggestuer, børnehaver og skoler.

Skoler, børnehaver, vuggestuer og andre børn- og ungeinstitutioner i København bliver ramt af omfattende besparelser på rengøringsområdet. Det skriver TV2 Lorry.

Mens børn, lærere og pædagoger fremover vil opleve, at lokalerne får en hurtigere og mindre grundig rengøring, så er det især rengøringspersonalet, der vil mærke den kommunale besparelse.

De får nemlig mindre tid til at udføre deres arbejdsopgaver, mens 40 rengøringsassistenter står til en fyreseddel og omkring 390 skal gå ned i timeantal og dermed løn.

Det er blandt konsekvenserne af en spareøvelse med fire tiltag, som Københavns Kommune er i færd med at udrulle på blandt andet skoler, daginstitutioner og fritidstilbud for at spare 46,8 millioner kroner.

I FOA (Fag og Arbejde), der er fagforening for størstedelen af de kommunale rengøringsassistenter, mener man, at kommunens besparelser vil føre til mindre renlige forhold på skolerne og daginstitutionerne.

Her er de fire tiltag, der skal spare 46,8 millioner på rengøring på skoler og institutioner

1. En gennemgang af bygningerne viser ifølge forvaltningen, at rengøringsassistenterne indtil nu har haft for meget tid til at udføre rengøringen. Med en opdateret rengøringsdatabase får medarbejderne nu mindre tid til rådighed til at udføre rengøringsopgaverne. Det sparer kommunen for to millioner kroner i 2019.

2. Kommunen vil implementere et nyt rengøringssystem med navnet INSTA 800. Det er et system, hvor rengøringspersonalet uddannes i selv at kunne vurdere, hvilke rengøringsaktiviteter der er behov for i et givent lokale. Overgangen til såkaldt ”kvalitetsbaseret rengøring” sparer kommunen for fire millioner i 2019 og 12 millioner i 2020.

3. Ved at bruge mikrofiberklude til rengøring mener kommunen at kunne effektivisere rengøringstiden og kvaliteten af rengøringen. Da brugen af mikrofiberklude allerede er implementeret i skoler og institutioner, består besparelsen i, at kommunen tilpasser tidskvoterne for rengøring. Det betyder, at medarbejderne fremover får mindre tid til at gennemføre rengøringen. Det sparer kommunen for 20,8 millioner i 2019.

4. Der reduceres i hyppigheden for rengøring på forvaltningens administrative faciliteter. Det betyder, at der bliver gjort grundigt rent én gang om ugen i stedet for alle hverdage i forvaltningens lokaler. Besparelsen betyder, at ansatte i forvaltningen vil opleve, at kvaliteten af rengøringen forværres. Det sparer kommunen 4,6 millioner i 2019.

Kilde: Notat til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns kommune

UDVID

- Det vil uden tvivl gå ud over kvaliteten i rengøringen, siger Mimi Bargejani, næstformand i Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn, der under fagforeningen FOA organiserer rengøringsassistenterne i Københavns Kommune.

Borgmesteren på området mener dog, at der ikke er grund til at frygte for renligheden på skoler, børnehaver og vuggestuer.

- Trods effektiviseringer og besparelser er det forvaltningens opfattelse, at der forsat kan opretholdes et godt rengøringsniveau med god hygiejne i vores skoler og institutioner, udtaler

Som led i det budget, borgerrepræsentationen vedtog i efteråret, bliver rengøringsområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen reduceret væsentligt.

Besparelsen på 46,8 millioner kroner svarer til, at 11 procent af de penge, der tidligere var til rådighed til at holde eksempelvis klasseværelser og børnehaver rene, nu spares væk.

Den 1. februar sendte Københavns Kommune et varsel ud til 557 rengøringsassistenter. Her blev de informeret om, at de står til skulle gå ned i timeantal og dermed løn. Efter forhandlinger med fagforeningerne FOA og 3F er dette dog blevet ændret til 40 afskedigelser og omkring 390 vilkårsændringer, hvor den enkelte overgår til en ny ansættelse med færre ugentlige timer.

Ifølge en orientering fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune skal fyresedlerne og kontraktændringerne udrulles i løbet af februar og marts måned.

Samtidig betyder besparelserne, at de rengøringsassistenter, der fortsætter i jobbet, får mindre tid til at udføre deres arbejdsopgaver, fremgår det af et notat til Børne- og Ungdomsudvalget, der beskriver de fire effektiviseringsmanøvrer.

Kommunens forvaltning mener nemlig, at rengøringspersonalet indtil nu har for meget tid til rådighed til at gøre rent.

Derfor iværksættes nye tidskvoter, hvor medarbejderne fremover får mindre tid til at gennemføre rengøringen. En beslutning, der er ude af trit med virkeligheden, mener de i FOA:

- Det er en virkelighedsfjern skrivebordsbeslutning. Rengøringsassistenterne presser allerede sig selv, og jeg tror ganske enkelt ikke, der er nogle skoler og institutioner, som synes, den rengøring, de har nu er tilstrækkelig, siger Mimi Bargejani.

 

 

TV2 LORRY