København er langt ældre end vi troede
Nye fund fra fem meter under Københavns gader viser, at København var beboet allerede i 700-tallet. Arkæologer mener, vi skal skrive historiebøgerne om.

Hvis man troede, at biskop Absalon i 1100-tallet egenhændigt byggede København op fra ingenting, så tager man grueligt fejl.

Nye analyser af arkæologiske fund fra prøveudgravninger til Metro cityringen viser, at der sandsynligvis var bybebyggelse, der hvor København ligger nu - allerede 300 år tidligere end Absalon officielt grundlagde København.

»Man ved, at Biskop Absalon fik overdraget området i 1160 erne, men det har været uklart, om der var en by inden. Vi kan nu se, at der har været et havneanlæg nede ved gammel strand allerede i jernalderen i 700-tallet,« siger arkæolog Hoda El-Sharnouby, der er udgravningsleder på Københavns Bymuseum.

Mysteriet København

»Området har været sumpet og uegnet landbrug og bebyggelse. Derfor er det lidt et mysterium for os, hvorfor man skulle lægge en by der. Alt det vi ved om København omkring vikingetiden og den tidligste middelalder er næsten rent gætværk. Nu får vi måske endelig svar på, hvordan København blev født,« siger hun.

Arkæologerne har lavet kulstof-14 dateringer fra affaldslagene mere end fem meter under blandt andet Gammel Strand og Nytorv.

»Vi ser efterladenskaber fra korn, nøddeskaller, skindstykker, hønsefjer, æggeskaller og meget andet, der knytter sig til menneskelig beboelse. Ved Gammel Strand, som var der kystlinjen lå dengang, viser vores prøver, at der har været banket bundgangspæle til bådbroer,« forklarer Hoda El-Sharnouby.

Historien omskrives

Indtil nu troede man, at de tidligste deciderede bosættelser, Købenmannahavn , fandt sted i 1000-tallet inden for et område mellem Rådhuspladsen, Vestergade, Gammel Torv og Gammel Strand. Da den eksisterende metro blev gravet ud fandt arkæologerne dog også tegn på, at der har ligget en stor vikingetidsgård under Kgs. Nytorv. Byen har altså enten været større end man troede eller også har dens centrum ligget et andet sted, end det som lærebøgerne ellers fortæller os.

»Vi kommer til at skrive historiebøgerne om med de ting, vi finder under metroudgravningerne i 2009. Med over 50 arkæologer i sving, bliver det én af de største udgravninger i Danmarkshistorien,« siger hun.

via Listen To News