KL står fast: Handicappede har ikke ret til ledsaget ferie
12 kommuner afsætter nul dage om året til at ledsage handicappede beboere på botilbud på ferier og til fritidsaktiviteter. Det har fået socialminister Manu Sareen til tasterne, men Kommunernes Landsforening fastholder, at handicappede ikke har ret til ledsagelse. Foto: Colourbox
Socialministeren kalder det "en kommunal kerneydelse". Men serviceloven giver ikke handicappede ret til pædagogisk ledsagelse til ferier eller fritidsaktiviteter, fastholder KL.

Handicaporganisationerne taler direkte om "indespærring" af mange handicappede på landets bosteder.

De ansatte advarer om, at muligheden for ledsagelse er blevet ringere gennem de seneste år.

Og nu har også socialminister Manu Sareen (R) i et brev til landets kommuner udtrykt sin bekymring omkring forholdene for de handicappede og påpeget, at "pædagogisk ledsagelse er en kommunal kerneydelse".

Men Kommunernes Landsforening (KL) afviser fortsat, at det er et problem, at 12 kommuner afsætter nul dage om året til at ledsage handicappede til ferier og fritidsaktiviteter.

- Jeg vil gerne understrege, at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, hvor meget socialpædagogisk bistand den enkelte borger har brug for.

- Støtten er bl.a. hjælp til udvikling af færdigheder og omsorg. Heri kan ligge, at personalet ledsager borgeren under ferier og på udflugter. Serviceloven giver imidlertid ikke borgerne ret til at blive ledsaget under ferier og udflugter, siger Anne Møllegaard Mortensen (DF), næstformand i KL's Social- og Sundhedsudvalg, i en skriftlig kommentar.

KL vil ikke foretage sig yderligere

KL gennemførte i efteråret en undersøgelse af kommunernes serviceniveau for beboerne på landets botilbud.

Undersøgelsen viste. at 18 af landets 98 kommuner har et serviceniveau for ledsaget ferie på nul dage årligt, mens 17 kommuner afsætter nul dage til at ledsage de handicappede til fritidsaktiviteter og udflugter. I 12 kommuner har man et serviceniveau på nul dage for både ferier og fritidsaktiviteter.

Det er på baggrund af den undersøgelse, at socialminister Manu Sareen i denne uge gik ind i sagen og sendte et brev til landets kommuner.

- Som resultaterne af KL’s undersøgelse foreligger oplyst, kan der i de 12 kommuner være borgere, som har behov for pædagogisk ledsagelse uden for bostedet, men som ikke tilbydes dette. (...) Hvis det er tilfældet, finder jeg det meget bekymrende, skriver ministeren blandt andet.

Men ministerens brev giver ikke anledning til, at KL vil iværksætte yderligere på området. KL afviser, at det i sig selv er problematisk med et serviceniveau på nul dage årligt.

- At 12 kommuner svarer, at deres serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferier, udflugter mv. er nul dage årligt, betyder ikke, at der ikke tilrettelægges udflugter og lignende. Det betyder blot, at der ikke fra politisk side er fastsat et konkret serviceniveau, siger Anne Møllegaard Mortensen.

Hos landsforeningen for udviklingshæmmede, LEV, ryster formand Sytter Kristensen på hovedet over KL's reaktion på ministerens brev.

- Jeg synes da, det er kritisabelt, at KL igen går ud og siger, at det er helt fint alt det, der foregår ude i kommunerne. Det er jo helt ude i skoven at sige, at handicappede under ét ikke har ret til ledsagelse, siger hun.