Irakiske tolke i fare
De danske soldaters tolke i Irak er i stor fare for at blive dræbt. Danmark har et moralsk ansvar over for dem.

De 20 irakiske tolke, som arbejder for den danske bataljon i Irak, gør det med livet som indsats. Tolkene står øverst på dødslisten hos de lokale militsfolk, der har optrappet jagten på folk, der arbejder for kalitionen, skriver Dr.dk.

I den danske lejr er tolkene bange.

»De er blevet ringet op, og er de blevet truet,« siger seniorsergent Jørn Christiansen, som netop er vendt hjem fra Irak, til TV Avisen.

»Det er blevet sagt, at de ikke skal arbejde for koalitionsstyrkerne mere. Og hvis de gør det, vil de blive slået ihjel,« tilføjer han.

Derfor appellerer Jørn Christiansen nu til, at de danske politikere tilbyder tolkene ophold uden for Irak, indtil der er ro i landet.

»Det mest nærliggende er, at tolkene får politisk asyl i Danmark, eller at de i det mindste får lov at opholde sig i landet, så længe de er i livsfare i Irak,« siger Jørn Christiansen til Jyllands-Posten.

En gruppe befalingsmænd og officerer fra Camp Danevang sender i dag en appel til regeringen og Folketinget om at finde en sikker løsning for de irakiske tolke.

via Listen To News