GUIDE Hvor meget må jeg tjene ved siden af SU?
Det er de færreste studerende, der kan betale både husleje, mad og transport på en SU. Derfor arbejder de fleste ved siden af deres studier. Men hvor meget må man tjene ved siden af SU?

Når der skal betales regninger i slutningen af måneden, oplever de fleste studerende, at pengene ikke helt rækker. Men hvad gør man så?

Den åbenlyse mulighed er at tage et SU-lån, men hvis man ikke vil stifte gæld, kan man også arbejde ved siden af studierne. 

Men hvis man arbejder for meget, risikerer man at miste dele af SU’en eller endog hele beløbet. Derfor giver Avisen.dk dig her svar på spørgsmålet: Hvor meget må man arbejde ved siden af SU?

Alle tal, oplysninger og udregninger er senest opdateret februar 2018.

Hvad er fribeløb?

Beløbet, som du må tjene ved siden af din SU, kaldes for fribeløb og er forskelligt afhængig af, om du går på en ungdomsuddannelse som gymnasiet eller teknisk skole, eller om du går på en videregående uddannelse som universitetet. 

  • Hvis man går på en ungdomsuddannelse, må man tjene 7.749 kroner om måneden før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag, i de måneder, hvor man modtager SU.

  • Hvis man går på en videregående uddannelse, må man tjene 12.222 kroner om måneden før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag, i de måneder, hvor man modtager SU. 

  • Arbejdsmarkedsbidrag er på otte procent

  • Derudover må man, uanset hvilken uddannelse man går på, altid tjene hele 19.353 om måneden ved siden af sin SU i måneder, hvor man er indskrevet på uddannelsen men af den ene eller anden grund ikke modtager SU. 

Alle beløb udregnes per år, så det gør ikke noget, hvis man overskrider fribeløbet en enkelt måned. Så hvis du går på universitetet og får SU i ti måneder, men ikke i årets resterende to måneder, ser regnestykket sådan ud:

(7.749*10) + (19.353*2) = 116.196 kroner.

I den situation må man altså tjene 116.196 kroner om året før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag, ved siden af sin SU det pågældende år. 

Hvad hvis jeg tjener for meget ved siden af SU?

Hvis man tjener for meget ved siden af SU og overskrider sit fribeløb, falder hammeren. Så skal man betale SU tilbage svarende til det beløb, som man har tjent for meget.

Hvis man har overskredet fribeløbet med mere end, hvad der svarer til én måneds udeboende SU inklusiv SU-lån, bliver der endda lagt en rente på syv procent oven i det beløb, man skal betale tilbage.

Man skal dog aldrig betale mere SU tilbage, end det beløb man har modtaget i løbet af året.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet